Tilsette

Leiargruppa for Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse består av:

Sveinung Skule, direktør

Gro Tjore, assisterande direktør 

Asbjørn Støverud, divisjonsdirektør for arbeidsliv og kompetanse 

Ragnhild Tungesvik, divisjonsdirektør for høgare utdanning og forsking

Dag Hovdhaugen, divisjonsdirektør for godkjenning og opptak

Anders Fremming Anderssen, divisjonsdirektør for karriererettleiing

John Rasten, divisjonsdirektør for styring og organisasjon

Kristine Offerdal, divisjonsdirektør for analyse og kunnskapsgrunnlag

Kristin Solheim, kommunikasjonsdirektør

Hege Rognøy Fossåskaret, HR-leiar

Ellen Borg er leiingskoordinator for leiargruppa.

Andre tilsette i HK-dir kan kontaktast på namn.etternamn@hkdir.no. Generelle førespurnader kan sendast til post@hkdir.no.