Tilgjengelighet

I Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse jobber vi for at innholdet på våre nettsteder skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av brukernes funksjonsevne.

  Fra 1. februar 2023 skal alle offentlige nettsteder ha en tilgjengelighetserklæring som publiseres på uustatus.no. Tilgjengelighetserklæringen gjelder for hkdir.no. Nettstedet driftes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

  Ansvarlig

  Stab for kommunikasjon er ansvarlige for hkdir.no. De ulike divisjonene og avdelingene i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er ansvarlig for sitt eget innhold på de ulike nettstedene.

  Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettstedet, og jobber etter Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger.

  Nytt nettsted i 2023

  I september 2022 startet vi arbeidet med permanent nytt nettsted for hkdir.no. Dagens nettsted er en midlertidig løsning der store deler av innholdet fortsatt bor og vedlikeholdes på diku.no og kompetansenorge.no.

  I løpet av 2023 skal vi:

  • utvikle en ny plattform for flere av direktoratets nettsteder. Plattformen skal hjelpe oss i arbeidet med universell utforming og til å ta de riktige valgene for innholdet på våre nettsteder.
  • lære opp publisister til å legge ut innhold som er universelt utformet.
  • skrive innhold i et klart og tydelig språk.
  • følge likestillings- og diskrimineringsloven og forskrift om universell utforming av ikt-løsninger.

  Status for universell utforming

  Hkdir.no er delvis i samsvar med kravene i forskriften. Å være delvis i samsvar, betyr at enkelte deler av innholdet ikke oppfyller kravene for universell utforming av ikt-løsninger.

  Testresultater

  Vi bruker verktøyet Siteimprove for å teste de delene kravene som lar seg teste med automatiske testverktøy.

  Vi har følgende resultater i Siteimprove (2023):

  • 86,9 av 100 poeng på universell utforming
  • 58,7 av 100 poeng på kvalitetssikring
  • 77,6 av 100 poeng på Digital Certainty Index (DCI)

  Tilgjengelighetserklæring

  Gi oss en tilbakemelding

  Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller går du glipp av innhold på grunn av at nettsidene ikke er universelt utformet?
  Send en e-post til post@hkdir.no.