Rapport
Rapport
01.09.2021

Livslang læring 2019 Hva vet vi om de som ikke deltar i utdanning og opplæring?

Rapporten handler om voksne som ikke deltar i utdanning eller opplæring, og baserer seg på resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2018-2019. I rapporten beskriver vi først ikke-deltakerne ved å se hvilke grupper som er overrepresentert. Deretter tar vi for oss de sysselsatte og undersøker i hvilken grad de har bedt arbeidsgiver om opplæring, og i hvilken grad de har fått tilbud om opplæring fra arbeidsgiver.

Utgiver: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse