Publikasjon
Publikasjon
27.04.2022

Søkertall til høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskoler April 2022

Statistikk på antall søkere fordelt på alder, prioritet, kjønn, lærested, utdanningsområde og -type og geografi.

Utgiver: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse