Publikasjon
Publikasjon
27.04.2022

Søking om opptak til høyere utdanning ved universiteter og høgskoler April 2022

Statistikk på antall søkere fordelt på alder, prioritet, kjønn, lærested, utdanningsområde og -type og geografi.

Utgiver: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse