Rapport
Rapport
28.10.2022

Nasjonalt utdanningsregister – utredning av juridiske forutsetninger og konsekvenser

HK-dir har, i tett dialog med Sikt, Lånekassen og NOKUT, gjennomført en utredning av juridiske forutsetninger og konsekvenser av et nasjonalt utdanningsregister. Kunnskapsdepartementet står for bestillingen.

 

Utgiver: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

    En sentral oversikt over utdanninger, med tilhørende akkrediteringsstatus, mangler i Norge. Det finnes heller ingen sentral identitet for utdanninger som tilbys. Dette skaper problemer for data- og informasjonsutvekslingen mellom aktørene i kunnskapssektoren. Å ha en autoritativ kilde til alle utdanninger er helt nødvendig for å kunne digitalisere og automatisere prosesser i utdanningssystemet, knyttet til lånegodkjenning, verifikasjon av resultater, samt studieplan- og statistikkarbeid. Utdanningsregisteret vil gi en samlet oversikt over utdanninger, samt tildele en unik identitet til den enkelte utdanning. Registeret vil ikke inneholde personopplysninger.

    Formålet med utdanningsregisteret er å styrke datadelingen i kunnskapssektoren, og legge til rette for mer helhetlige tjenester, mer effektiv forvaltning og et bedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlag. Forslaget om at registeret skal være en autoritativ kilde, betyr at registeret skal være den offisielle og kvalitetssikrede kilden til data om norske utdanninger og utdanningsinstitusjoner. Når det gjelder innrapportering av data til registeret, anbefaler rapporten at dette bør sikres gjennom en kombinasjon av tilgjengelige styringsverktøy og lovregulering. Rapporten konkluderer med at det ikke vil være behov for å styre tilgangen til å gjøre oppslag i registeret.