Rapport
Rapport
30.09.2021

Livslang læring: Befolkningens deltakelse på kurs, seminarer og konferanser Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2008–2020

I denne rapporten presenterer vi resultater om ikke-formell opplæring fra Lærevilkårsmonitoren 2008-2020. Resultatene er forholdsvis stabile over tid.

Utgiver: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

  Rapporten presenterer resultater fra Lærevilkårsmonitoren knyttet til deltakelse på kurs, seminarer, konferanser og lignende. Denne formen for opplæring kalles ikke-formell opplæring. Ikke-formell opplæring skjer utenfor det formelle utdanningssystemet. Til forskjell fra uformell læring er ikke-formell opplæring organisert.

  Rapporten viser resultater knyttet til befolkningens og de sysselsattes deltakelse i ikke-formell opplæring. Vi ser også på hvorvidt opplæringen er nettbasert, og på opplæringens varighet.

  Hovedfunn:
  - Fire av ti deltar i ikke-formell opplæring
  - Sysselsatte kvinner deltar i større grad enn menn
  - Offentlig sektor har høyest grad av deltakelse
  - De fleste deltar i nettbasert opplæring
  - De fleste deltar i opplæring på under åtte timer