Rapport
Rapport
21.02.2022

Kandidatundersøkelse En døråpner innen kunstfeltet

Denne rapporten presenterer funn fra en kandidatundersøkelse rettet mot personer som har fullført enten Stipendiatprogrammet eller et doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid ved norsk utdanningsinstitusjon. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hva slags utbytte kandidatene har fått ved å gjennomføre programmet, og hvilken betydning det har hatt for deres videre yrkeskarriere.

You can find the English version of the report here

Utgiver: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

    Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) forvalter Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), som har et nasjonalt ansvar for å stimulere til, og legge til rette for, kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge. Programmet har ansvar for Stipendiatprogrammet, drifter Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid og tildeler gjennom Prosjektprogrammet midler til forskningsprosjekter som bidrar til refleksjon og innsikt basert på kunstnerisk praksis.

    Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ble opprettet i 2003, og var Norges første utdanningsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid på doktorgradsnivå. Hensikten med programmet er å kvalifisere kandidatene for kunstnerisk virksomhet, undervisnings- og forskningsstillinger innen høyere kunstutdanning, og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til kunstnerisk kompetanse og innsikt. PKU har ansvar for stipendiatenes fellesfaglige opplæringsdel bestående av seminarer og konferanser.

    Da ph.d.-graden i kunstnerisk utviklingsarbeid og de første doktorgradsprogrammene i kunstnerisk utviklingsarbeid ved norske utdanningsinstitusjoner ble opprettet i 2018, ble den fellesfaglige opplæringsdelen videreført gjennom Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid.

    De første kandidatene fullførte programmet i 2007, og i 2020 ble kandidat nummer hundre uteksaminert. Bakgrunnen for denne undersøkelsen er et ønske om å få kunnskaper om hvor kandidatene yrkesmessig er i dag, og hvilken betydning gjennomføring av Stipendiatprogrammet eller et doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid har hatt for dem.