Publikasjon
Publikasjon
04.05.2022

Institutional visits to the Norwegian Centres for Excellence in Education A compilation of feedback from external experts

I løpet av 2021 har Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennomført institusjonsbesøk ved syv sentre for fremragende utdanning. Denne rapporten oppsummerer tilbakemeldingene sentrene har fått etter institusjonsbesøkene.

Utgiver: HK-dir