Rapport
Rapport
21.12.2022

Exploring the roles, qualifications and skills of career guidance professionals in schools An international review

Rapporten presenterer en oversikt over fem land som det er relevant for Norge å sammenligne seg med, og som vi kan lære av, organisering og kvalitetssikring av karriereveiledning i skolen: England, Island, New Bruncwick (Canada), Irland og Sverige. 

Utgiver: Tristram Hooley (professor ved Høgskolen i Innlandet og University of Derby), på oppdrag fra HK-dir

    På oppdrag fra HK-dir har Tristram Hooley, professor i karriereveiledning ved Høgskolen Innlandet og University of Derby, undersøkt internasjonale eksempler på organisering og kvalitetssikring av karriereveiledning i skolen. Rapporten presenterer en oversikt over fem land som det er relevant for Norge å sammenligne seg med, og som vi kan lære av: England, Island, New Bruncwick (Canada), Irland og Sverige. 

    Kartleggingen ser blant annet på eventuelt lovverk som regulerer karriereveiledning i skolen, hvilke kvalifikasjoner som karriereveilederne forventes å ha, rollen som karriereveileder, eventuelle kompetansestandarder og mekanismer for kvalitetssikring. I tillegg presenterer rapporten anbefalinger for videre utvikling i norsk kontekst.