Publikasjon
Publikasjon
25.05.2022

Brukarane av karrieresentera er nøgde, og ulike karrieretenester når ulike grupper Brukarundersøking og innrapportert statistikk

Dette notatet handlar om bruken i 2021 av dei to offentlege karrieretenestene karriereveiledning.no og dei offentlege karrieresentera, som no finst i alle fylka i Noreg.

Utgiver: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

    Karrieresentera er primært eit tilbod til vaksne over 19 år, medan karriereveiledning.no. har heile befolkninga, i alle aldrar, som målgruppe.

    Datakjeldene våre er brukarstatistikk frå karriereveiledning.no og karrieresentera og brukarundersøkinga for karrieresentera. Statistikken for karrieresentera er innrapportert frå dei ulike karrieresentera.