Rapport
Rapport
26.08.2022

Bransjeprogrammet 2020-2021

Denne rapporten presenterer overordnet statistikk om innrapporterte kompetansetilbud i treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling.

Utgiver: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

    Bransjeprogrammene er opprettet for å øke deltagelse i kompetanseutvikling i utvalgte bransjer. Bransjene er ulike, og har hatt ulike målsetninger for hva de ønsker å oppnå med kompetansetilbudene. Dette reflekteres også i det denne rapporten viser, med ulikt volum både i antall deltagere og kompetansetilbud.