Rapport
Rapport
23.11.2021

Behovet for IKT-kompetanse i Norge En vurdering av tiltak

Rapporten gir en vurdering av tiltak for at arbeidslivet skal få den IKT-kompetansen de har behov for. Vurderingene i denne rapporten har tatt utgangspunkt i tilgjengelig kunnskapsgrunnlag og deler av utredningsinstruksen, men er ikke en fullstendig utredning. Tiltakene som blir presentert bør derfor utredes nærmere i tråd med utredningsinstruksen.

 

Utgiver: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse