Rapport
Rapport
24.09.2021

Behovet for IKT-kompetanse i Norge En vurdering av kunnskapsgrunnlaget

Rapporten sammenstiller og gir en vurdering av kunnskapsgrunnlaget som foreligger om behovet for IKT-kompetanse i det norske arbeidslivet. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Utgiver: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

    Rapporten består av fem kapitler, hvor første kapittel beskriver oppdraget og definerer begreper. Andre kapittel ser på personer som jobber innen IKT-næringer og IKT-yrker og personer med IKT-relaterte utdanninger. Kapittel tre omtaler mangel på arbeidskraft innen IKT, og beskriver hvordan mange IKT-kandidater samtidig opplever startvansker på arbeidsmarkedet. Fjerde kapittel tar for seg analyser som foreligger om behovet for IKT-kompetanse på lang sikt, som fremskrivninger og scenarioanalyser. Siste kapittel gir anbefalinger knyttet til utvikling av kunnskapsgrunnlaget om behovet for IKT-kompetanse i det norske arbeidsmarkedet.

    Vi håper rapporten gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for departementet og andre som ønsker informasjon om behovene for IKT-kompetanse i Norge.