Rapport
Rapport
01.03.2022

Befolkningsbarometeret 2021 Kompetanseutvikling og endrede arbeidsformer under en pandemi

Befolkningsbarometeret 2021 viser at det fremdeles er de yngste som deltar mest i kompetansehevende tiltak. Formålet med undersøkelsen er å styrke kunnskapsgrunnlaget om voksnes læring, kompetansebehov og deltakelse i kompetanseutvikling.

Utgiver: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

    I resultatene fra 2021 har det vært spesielt interessant å se om noe har endret seg under pandemien. Rundt halvparten av de sysselsatte har jobbet helt eller delvis på hjemmekontor under pandemien, og ikke overraskende er sannsynligheten større for å ha jobbet mye på hjemmekontor i denne perioden, jo høyere utdanning man har.