Program og tilskot

Kvart år har vi ei rekke utlysingar av midlar retta mot fagskular, høgskular og universitet, og mot internasjonalt samarbeid på alle utdanningsnivå.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning og forskning
Voksnes læring og kompetanse
Emne
Internasjonalt kunnskapssamarbeid
Kompetanse i samfunns- og arbeidsliv
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Pedagogisk innovasjon
Sorter etter
Søknadsfrist
Søknadsfrist
Programnavn
Tiltaksnavn
Driftsmidler til studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning Industrifagskolen 2022
Driftsmidler til studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning Industrifagskolen 2022
Søknadsfrist: 01.06.2022
Tilskotsordningar for å styrke tilgangen på fleksibel og desentralisert utdanning
To tilskotsordningar for å styrke fleksibel og desentralisert utdanning over heile landet.
Søknadsfrist: 01.06.2022
Erasmus+ (2021-2027) Europeiske lærarakademi
Intensjonen med Erasmus+ Teacher Academies er å skape nettverk som omfattar lærarutdanningsinstitusjonar og lærarorganisasjonar som på sikt skal reformere nasjonal og europeisk utdanningspolitikk.
Søknadsfrist: 07.09.2022
Erasmus+ (2021-2027) Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring
Tiltaket skal støtte etablering og utvikling av tverrnasjonale sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring.
Søknadsfrist: 07.09.2022
Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning
Belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning.
Søknadsfrist: 09.09.2022
Refusjonsordning - Ukraina
Refusjonsordning for økonomisk støtte til studentar ramma av krigen i Ukraina
Søknadsfrist: 15.09.2022
Erasmus+ (2021-2027) Innovasjonsallianser
Innovasjonsallianser er europeiske samarbeidsprosjekter innen høyere utdanning og fag- og yrkesopplæring. Målet er å fremme innovasjon og entreprenørskap.
Søknadsfrist: 15.09.2022
Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning Utlysning 2022 - pilotordning
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse lyser ut 24 millioner kroner til etablering av to piloter for Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning.
Søknadsfrist: 22.09.2022
Erasmus+ Støtte til forberedende besøk for grunnopplæringen og fagskoler
Støtte til institusjoner som ønsker å besøke en samarbeidspartner i Europa.
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Tverrnasjonale samarbeidsaktiviteter (TCA)
Støtte til å delta på arrangementer for å lære om Erasmus+ og aktuelle temaer.
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Prosjektetableringsstøtte (PES) – sentraliserte tiltak
Bedrifter, institusjoner og organisasjoner kan søke prosjektetableringsstøtte fra Erasmus+.
Søknadsfrist: Løpende
Bransjeprogram Tilskudd til kompetanseutvikling i anleggsbransjen
Søk om midler til gjennomføring av eksisterende kurstilbud i ADK-1 og speil- og muffesveis.
Søknadsfrist: 13.08.2021
Driftsmidler til studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning Industrifagskolen 2021
Vi lyser ut 37,8 millioner kroner til korte og fleksible videreutdanningstilbud for industri og bygg innen høyere yrkesfaglig utdanning. Midlene tilsvarer 498 studieplasser a 60 studiepoeng.
Søknadsfrist: 15.11.2021
EØS-midlane Utdanningssamarbeid med Kroatia
Kroatia satsar stort på å forbetre STEM-undervisning i skulen og lyser ut store midlar til oppgradering av infrastruktur og utstyr, samt samarbeidsprosjekt for å sikre opplæring og auka kompetanse blant lærarar, utvikling av nye undervisningsmetodar m.m.
Søknadsfrist: 27.08.2021
Bransjeprogrammet Tilskudd til kompetanseutvikling i bransjeprogram for maritim sektor
Målet er at ansatte i denne sektoren får tilgang på nødvendig og relevant kompetanseutvikling for å mestre omstilling og bli stående i arbeid.
Søknadsfrist: 14.10.2021
Bransjeprogrammet Tilskudd til kompetanseutvikling i detalj-/faghandelen
Behov for at flere ansatte kan få relevante kompetanseutviklingstilbud når det stilles nye krav til kompetanse i bransjen som følge av utvikling og omstilling.
Søknadsfrist: 09.09.2021
Tilskudd til fleksible utdanningstilbud
Det kan søkes om tilskudd til oppskalering av allerede eksisterende fleksible utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer.
Søknadsfrist: 13.08.2021
EØS-midlane Utdanningssamarbeid med Slovenia
Er du interessert i utdanningssamarbeid med Slovenia? Det er no lyst ut prosjektmidlar til institusjonelt samarbeid innan alle fagområde og utdanningsnivå, og i tillegg spesifikt til prosjektsamarbeid om involvering av unge i arbeidslivet og balanse i arbeidslivet.
Søknadsfrist: 30.09.2021
Tilskudd til kompetanseutvikling i industri -og byggenæringen Bransjeprogrammet
Målet er at ansatte i denne sektoren får tilgang på nødvendig og relevant kompetanseutvikling for å mestre omstilling og bli stående i arbeid.
Søknadsfrist: 17.09.2021
Utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning
Midler til styrking av utdanningskvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning.
Søknadsfrist: 10.01.2022
Vis mer