Program og tilskot

Kvart år har vi ei rekke utlysingar av midlar retta mot fagskular, høgskular og universitet, og mot internasjonalt samarbeid på alle utdanningsnivå.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning og forskning
Voksnes læring og kompetanse
Emne
Internasjonalt kunnskapssamarbeid
Kompetanse i samfunns- og arbeidsliv
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Pedagogisk innovasjon
Sorter etter
Søknadsfrist
Søknadsfrist
Programnavn
Tiltaksnavn
ASEM-DUO
Et stipendprogram for balansert utveksling av studenter og faglig ansatte mellom utvalgte land i Asia og Europa. Diku formidler også andre relevante aktiviteter og arrangementer i ordningen.
Søknadsfrist: 19.05.2022
Tilskudd til Kompetanseløft for luftfarten
Vi lyser ut 10 millioner kroner til kompetanseløft for luftfarten.
Søknadsfrist: 30.05.2022
Erasmus+ (2021-2027) Europeiske lærarakademi
Intensjonen med Erasmus+ Teacher Academies er å skape nettverk som omfattar lærarutdanningsinstitusjonar og lærarorganisasjonar som på sikt skal reformere nasjonal og europeisk utdanningspolitikk.
Søknadsfrist: 07.09.2022
Erasmus+ (2021-2027) Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring
Tiltaket skal støtte etablering og utvikling av tverrnasjonale sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring.
Søknadsfrist: 07.09.2022
Refusjonsordning - Ukraina
Refusjonsordning for økonomisk støtte til studentar ramma av krigen i Ukraina
Søknadsfrist: 15.09.2022
Erasmus+ (2021-2027) Innovasjonsallianser
Innovasjonsallianser er europeiske samarbeidsprosjekter innen høyere utdanning og fag- og yrkesopplæring. Målet er å fremme innovasjon og entreprenørskap.
Søknadsfrist: 15.09.2022
Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene Utlysning 2022
Vi lyser ut inntil NOK 30 000 000 i tilskudd til prosjekter som skal utvikle, prøve ut og evaluere kvalitetsutvikling av praksis og måter å organisere samarbeidet mellom lærerutdanninger og praksisskoler/barnehager.
Søknadsfrist: 20.09.2022
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
Prosjektstøtte til kunstnerisk utviklingsarbeid innen skapende og utøvende kunstfag.
Søknadsfrist: 22.11.2022
Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning
En million kroner for å belønne godt arbeid med utdanningskvalitet.
Søknadsfrist: 31.01.2023
Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid
Tilbyr fellesfaglig opplæring for doktorgradsstipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid.
Søknadsfrist: Løpende
Mitacs Accelerate International
Støtte til forskningspraksis for norske og kanadiske studenter.
Søknadsfrist: Løpende
EØS-midlene Forberedende besøk til utdanningssamarbeid
Er du interessert i europeisk utdanningssamarbeid med et av landene finansiert av EØS-midlene? Eller har du et forslag til et prosjekt? En rekke programland lyser nå ut midler til forberedende besøk og partnersøk (bilaterale midler).
Søknadsfrist: Løpende
Arktisk forskning og studier
Samarbeid om arktisk vitenskap mellom institusjoner og organisasjoner i Norge og Island.
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Tverrnasjonale samarbeidsaktiviteter (TCA)
Støtte til å delta på arrangementer for å lære om Erasmus+ og aktuelle temaer.
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Prosjektetableringsstøtte (PES) – sentraliserte tiltak
Bedrifter, institusjoner og organisasjoner kan søke prosjektetableringsstøtte fra Erasmus+.
Søknadsfrist: Løpende
Bransjeprogram Tilskudd til kompetanseutvikling i anleggsbransjen
Søk om midler til gjennomføring av eksisterende kurstilbud i ADK-1 og speil- og muffesveis.
Søknadsfrist: 13.08.2021
Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning
Støtte til prosjekter for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning.
Søknadsfrist: 24.09.2021
EØS-midlane Utdanningssamarbeid med Kroatia
Kroatia satsar stort på å forbetre STEM-undervisning i skulen og lyser ut store midlar til oppgradering av infrastruktur og utstyr, samt samarbeidsprosjekt for å sikre opplæring og auka kompetanse blant lærarar, utvikling av nye undervisningsmetodar m.m.
Søknadsfrist: 27.08.2021
Bransjeprogrammet Tilskudd til kompetanseutvikling i bransjeprogram for maritim sektor
Målet er at ansatte i denne sektoren får tilgang på nødvendig og relevant kompetanseutvikling for å mestre omstilling og bli stående i arbeid.
Søknadsfrist: 14.10.2021
Bransjeprogrammet Tilskudd til kompetanseutvikling i detalj-/faghandelen
Behov for at flere ansatte kan få relevante kompetanseutviklingstilbud når det stilles nye krav til kompetanse i bransjen som følge av utvikling og omstilling.
Søknadsfrist: 09.09.2021
Vis mer