Studentstipend - Ukraina

Norske universitet, høgskular og fagskular kan melde inn behov for stipend til ukrainske studenter som studerte i Norge ved krigsutbrotet 24. februar.

Søknadsfrist: 17. oktober 2022 innen kl 12:00

  Kven kan søkje?

  • Norske universitet og høgskular
  • Norske fagskular

  Merk at det er berre institusjonane som kan melde inn behov for stipend, ikkje studentane sjølve.

  Kva kan det søkjast støtte til?

  Ordninga skal hjelpe ukrainske studentar som studerte ved norske høgare utdanningsinstitusjonar og fagskular ved krigsutbrotet 24. februar 2022. Ordninga omfattar ikkje studentar som er komne til Noreg etter dette. 

  Stipendordninga er avgrensa til tidsrommet september 2022 til og med juli 2023. 

  Slik søkjer du

  HK-dir har gjort tilgjengeleg eit elektronisk søknadsskjema, og lenke er send til norske utdanningsinstitusjonar.

  Nærare vilkår og føringar for ordninga er spesifiserte i vedlagte brev til institusjonane datert 18.03.2022 (PDF), med justeringar frå og med september 2022 datert 07.07.2022 (PDF).

  Mer om Studentstipend - Ukraina

  Stipendordninga er ei vidareføring av refusjonsordninga som gjaldt i perioden mars til august 2022.

  Kontakt

  Bård Hekland

  Vegard Vibe