Sentre for fremragende utdanning

Status som Senter for fremragende utdanning (SFU) tildeles miljøer som allerede kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

Søknadsfrist: 20. april 2022 innen kl 12:00

  Hvem kan søke?

  Universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler kan søke om å være vertsinstitusjon for et Senter for fremragende utdanning, på egen hånd eller i samarbeid med andre.

  Se hele utlysningen på Diku.no.

  Sentre for fremragende utdanning

  Sentre for fremragende utdanning (SFU) er en nasjonal prestisjeordning for kvalitetsutvikling i høyere utdanning som finansieres av Kunnskapsdepartementet. Ordningen ble opprettet i 2010 og forvaltes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Det er 12 sentre med SFU-status.

  SFU-ordningen skaper et unikt handlingsrom for utvikling av utdanningspraksis og utdanningsfaglig kompetanse over tid, og er derfor viktig i det strategiske arbeidet med utvikling av utdanningskvalitet i norsk høyere utdanningssektor.

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer

  Aktuelt om Sentre for fremragende utdanning: