Program og tilskot

Kvart år har vi ei rekke utlysingar av midlar retta mot fagskular, høgskular og universitet, og mot internasjonalt samarbeid på alle utdanningsnivå.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning og forskning
Voksnes læring og kompetanse
Emne
Internasjonalt kunnskapssamarbeid
Kompetanse i samfunns- og arbeidsliv
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Pedagogisk innovasjon
Sorter etter
Søknadsfrist
Søknadsfrist
Programnavn
Tiltaksnavn
Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning
En million kroner for å belønne godt arbeid med utdanningskvalitet.
Søknadsfrist: 31.01.2022
Tilskudd til karriereveiledning for beboere i integreringsmottak - 2022
Formålet med tilskuddet er rask arbeids- og samfunnsdeltagelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn.
Søknadsfrist: 01.02.2022
Tilskudd til videreutdanning for lærere – grunnleggende ferdigheter 2022/23
Utlysningen gjelder tilskudd til gjennomføring av nettbasert videreutdanningstilbud for lærere som underviser voksne i grunnleggende ferdigheter.
Søknadsfrist: 01.02.2022
Nordplus
Nordisk ministerråds program for økonomisk støtte til samarbeid om utdanning
Søknadsfrist: 01.02.2022
Norgeskunnskap i utlandet Arrangementsstøtte
Støtte til aktiviteter, konferanser og reiser til norskmiljø ved utenlandske universiteter
Søknadsfrist: 01.02.2022
EØS-midlane Utdanningssamarbeid med Tsjekkia
Er du interessert i utdanningssamarbeid med Tsjekkia? Det er no lyst ut midlar til prosjektsamarbeid som fremmar inkluderande undervisning, demokratiforståing og aktivt medborgarskap.
Søknadsfrist: 16.02.2022
Erasmus+ (2021-2027) Erasmus Mundus felles masterprogram
Erasmus Mundus Joint Masters er masterprogram som tilbys av et internasjonalt konsortium av høyere utdanningsinstitusjoner.
Søknadsfrist: 16.02.2022
Erasmus+ (2021-2027) Kapasitetsbygging i høyere utdanning
Støtte til samarbeid for modernisering, økt tilgjengelighet og internasjonalisering av høyere utdanning i partnerland i Erasmus+.
Søknadsfrist: 17.02.2022
Erasmus+ (2021-2027) Global mobilitet i høyere utdanning
Tiltaket gir norske høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å sende og motta studenter og ansatte til og fra tredjeland ikke assosiert med programmet.
Søknadsfrist: 23.02.2022
Erasmus+ (2021-2027) Mobilitet for elever og ansatte i skolesektoren
Erasmus+ (2021-2027) elev- og ansattmobilitet gir støtte til prosjekter som vil legge til rette for læringsmobilitet for elever og ansatte.
Søknadsfrist: 23.02.2022
Erasmus+ (2021-2027) Individuell mobilitet i høyere utdanning
Tiltaket gir norske høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å sende og motta studenter og ansatte på utveksling.
Søknadsfrist: 23.02.2022
Erasmus+ (2021-2027) Mobilitet for elever, lærlinger og ansatte i fag- og yrkesopplæringen, samt studenter og ansatte i fagskolesektoren
Erasmus+ (2021-2027) mobilitet innen fag- og yrkesopplæringen gir støtte til mobilitetsopphold for elever og lærlinger samt prosjekter som styrker kvaliteten på undervisningen og hever kompetansen hos ansatte.
Søknadsfrist: 23.02.2022
Erasmus+ (2021-2027) Mobilitet i voksenopplæringen
Erasmus+ (2021-2027) mobilitet i voksenopplæringen gir støtte til prosjekter som styrker kvaliteten på undervisningen og hever kompetansen hos de ansatte.
Søknadsfrist: 23.02.2022
EØS-midlane Utdanningssamarbeid med Slovakia
Er du interessert i utdanningssamarbeid med Slovakia? Det vert no lyst ut midlar til førebuande besøk og prosjektsamarbeid i høgare utdanning, vidaregåande skule og yrkesfagleg opplæring.
Søknadsfrist: 28.02.2022
Erasmus+ (2021-2027) Jean Monnet
Støtte til høyere utdanningsinstitusjoner og grupper av professorer og forskere fra hele verden som er spesialister innenfor feltet europeisk integrasjon.
Søknadsfrist: 01.03.2022
Erasmus+ (2021-2027) Fremtidsrettede samarbeidsprosjekt
Støtte til strategiske tverrnasjonale prosjekter som retter seg mot større aktører og myndigheter innen utdannings- og opplæringspolitikk.
Søknadsfrist: 15.03.2022
INTPART
Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon
Søknadsfrist: 16.03.2022
Erasmus+ (2021-2027) Europeiske universiteter
Støtte til sterke strategiske partnerskap mellom europeiske høyere utdanningsinstitusjoner.
Søknadsfrist: 22.03.2022
Erasmus+ (2021-2027) Samarbeidspartnerskap
Tiltaket støtter tverrfaglig samarbeid i Europa som skal utvikle, utveksle og prøve ut nyskapende praksis, pedagogisk metode og/eller læringsaktiviteter.
Søknadsfrist: 23.03.2022
Erasmus+ (2021-2027) Småskalapartnarskap
Småskalapartnarskap er ei prosjektordning som eignar seg for nye søkarar som vil prøve ut europeisk samarbeid innanfor utdanning og kompetanseutvikling.
Søknadsfrist: 23.03.2022
Vis mer