Podkast

Her finner du en oversikt over podkaster fra direktoratet. Du finner de også der du vanligvis lytter til podkast.

  Digitalsnakk

  Digitalsnakk 1 - Digitale muligheter i opplæring av voksne - Samtale om rapporten "Språk uten grenser" ved Karoline Tellum-Djarraya, Gerard Doetjes og Rune Aares

  Hva kan nettbasering tilføre språkopplæringen? Kompetanse Norges Karoline Tellum-Djarraya intervjuer Gerard Doetjes, førsteamanuensis fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO og Rune Aares, leder for Norskskolen ved Larvik Læringssenter, om hva nettbasering kan tilføre språkopplæringen. Utgangspunkt for samtalen er en rapport ført i pennen av Gerard Doetjes og hans kolleger Debora Carrai og Eva Thue Vold som heter Språk uten grenser. En rapport om nettbasert språkopplæring

  Digitalsnakk 2 - Digitale muligheter i opplæring av voksne - Samtale om arbeidsretting og bruk av digitale ressurser med Eddie Pedersen, Marianne Berg-Stølen og Nita Steinung Dahl

  Digitale verktøy i arbeidsrettet opplæring. Kompetanse Norges Eddie Pedersen intervjuer Marianne Berg-Stølen, lærer og prosjektleder ved Birkelid Læringssenter og Nita Steinung Dahl, også fra Kompetanse Norge, om bruken av digitale verktøy i arbeidsrettet opplæring.

  Marianne har jobbet med arbeidsrettet norskopplæring over flere år, og har i dette arbeidet vært en foregangsperson i det at hun har testet ut bruk av digitale verktøy for å øke kontakten mellom lærer, deltaker og praksisplass samt å bedre læringsutbyttet for deltaker de dagene han eller hun er på praksisplassen. Nita har i flere år jobbet for å fremme gode arbeidsmåter i den arbeidsrettede norskopplæringen. Hvis du ikke kjenner til Kompetanse Norges temaside om arbeidsrettet opplæring, anbefaler vi at du sjekker den ut nå: Arbeidsrettet opplæring.

  Digitalsnakk 3 - Digitale muligheter i opplæring av voksne - Samtale om organisering av og muligheter for nettbasert opplæring med Katrine Utgård, Karense Foslien og Merete Heintz

  Organisering av og muligheter for nettbasert språkopplæring. Kompetanse Norges Katrine Utgård intervjuer Karense Foslien, grunnlegger av språkskolen NoTe og YouTube-dronning, og Merete Heintz, avdelingsleder ved Johannes læringssenter, om organisering av og muligheter for nettbasering av norskopplæringen. Karense og Merete deler av sin brede erfaring med nettet som en ressurs for fleksibel og tilpasset språkopplæring.   

  Her finner du nettressursene som Merete og Karense snakker om:

  Digitalsnakk 4 - Digitale muligheter i opplæring av voksne - Samtale om digital kompetanse hos læreren og hos deltakerne med Eline Wigdel, Marianne Hagelia og Lene Vårum

  Læreres og deltakeres digitale kompetanse. Kompetanse Norges Eline Wigdel intervjuer Marianne Hagelia fra USN og Lene Vårum fra Delta voksenopplæring om læreres og deltakeres digitale kompetanse. Læreplanverk vi må forholde oss til i voksenopplæringa krever at man gir opplæring i digital kompetanse. Kvaliteten på denne opplæringa er avhengig av lærerens egne digitale kompetanse. I denne episoden utforsker Eline, Marianne og Lene hva dette har å si for lærere og ledere som jobber med voksne innvandrere.

  Her finner du relevant lesestoff:

  Digitalsnakk 5 - Digitale muligheter i opplæring av voksne - Samtale om digital dømmekraft og personvern med Helene Aarem, Louise Mifsund og Gaute Thøgersen

  Digital dømmekraft og personvern. Kompetanse Norges Helene Aarem intervjuer Louise Mifsud fra OsloMet og Gaute Thøgersen fra Larvik Læringssenter om digital dømmekraft og personvern i opplæring av voksne. Er det ok å bruke sosiale medier i opplæringssituasjoner? Hvilken plass har digital dømmekraft og personvern i læreplanverk, og hvilke konsekvenser får dette for opplæringa? Hvordan bør en jobbe for å utvikle deltakernes digitale dømmekraft? Dette er noen av spørsmålene Helene, Louise og Gaute diskuterer i denne episoden.

  Her finner du nettressursene som Louise og Gaute snakker om:

  Digitalsnakk 6 - Digitale muligheter i opplæring av voksne - Glem søknad og CV? - med Henrik Andersson og Ingrid Kulseng-Varledal

  Glem søknad og cv? Kompetanse Norges Ingrid Kulseng-Varmedal intervjuer Henrik Andersson fra rekrutteringsselskapet MeyerHaugen om bruk av søknad, cv, podkast og sosiale medier i ansettelsesprosesser. Digitalisering medfører store endringer for både jobbsøkere og selskaper som skal ansette. MeyerHaugen tar i bruk nye metoder i ansettelsesprosessen. I denne podkast-episoden deler Henrik Andersson sine tanker om hva som skjer i dagens rekrutteringsmarked over Skype med Ingrid som sitter i Tromsø og arbeider med utvikling av en nasjonal digital karriereveiledningstjeneste. Hva har endringene de siste årene ført til når det gjelder ansettelsesprosesser? Hvordan påvirker disse endringene jobbsøker og arbeidsgiver? Har Henrik noen tanker om hvordan en digital karriereveiledningstjeneste bør være?

  MeyerHaugen sine podkast-kanaler: 

  Innsikt om rekruttering og ledelse

  Digitalsnakk 7 - Digitale muligheter i opplæring av voksne - Samtale med Sten Ludvigsen om grunnleggende ferdigheter og voksnes læring i et arbeids- og samfunnsliv i omstilling

  «Grunnleggende ferdigheter er det nærmeste vi kommer generiske ferdigheter som man kan ta med seg på tvers av arbeidsoppgaver og yrker. Vi må trene mer på det, og dette gjelder alle.» Sten Ludvigsten i podkasten.

  Hør Kompetanse Norges Karoline Tellum-Djarraya samtale med professor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Sten Ludvigsen. Ludvigsen ledet utvalget bak utredningen «Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser» (NOU 2015: 8) som vurderte fag i grunnopplæringen opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv.

  Fleksikonferansen

  Konferanse om hvordan man kan tilby fleksibel opplæring for livslang læring.

  Fleksikonferansen 2021 #1: Panlesamtale om fleksibel opplæring

  Hør panelsamtalen der Henrik Asheim, statsråd i Kunnskapsdepartementet under Solberg-regjeringen, Sabine Wollscheid fra NIFU og Arne Krokan fra NTNU samtaler med Karoline Tellum-Djarraya fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om fleksibel opplæring:

  Hva er fleksibel opplæring, og passer det for alle? Panelet deler sine tanker om fleksibilisering av opplæring. De snakker om hvordan fleksibel opplæring gis nasjonalt og internasjonalt, og om rammene i utdanningssystemet. Viktige spørsmål dom diskuterer er om flere valgmuligheter i opplæringen er mer egnet for enkelte målgrupper, og om lærerens og underviserens rolle er i endring. Panelet snakker også om eventuelle hindre for fleksible opplæringsløsninger, og fordeler og gevinster ved fleksibilisering.

  Fleksikonferansen 2021 #2: Panelsamtale om hybridundervisning

  Hør panelsamtalen om hybride opplæringsformer i ulike opplærings- og utdanningstyper med Peer Andersen fra USN, Jarle Breivik fra UiO og Odd Bjerga fra Lingu. Panelet ledes av Katrine Utgård fra HK-dir.

  Andersen, Breivik og Bjerga snakker om fordeler og ulemper ved hybridundervisning, og hvordan man kan bruke denne typen undervisning for å støtte opp om et godt læringsmiljø. 

  Fleksikonferansen 2121 #3: Panelsamtale om personvern

  Personvern – hva er mitt ansvar? Hør samtalen mellom Christian Sørbye Larsen fra KS, Karoline Hultman Tømte fra NorSIS og Ida Dahl fra BI/Neddy. Panelet ledes av Anders Fremming Anderssen fra HK-dir.

  Personvern er noe alle må forholde seg til, om det er som privatperson eller som profesjonell. Ledere, undervisere og veiledere har et ekstra ansvar når det gjelder personvernet til de menneskene de gir utdanning til, og det er til tider vanskelig å vite hva man har ansvaret for. Panelets deltakere har mye kunnskap om og erfaring med hvordan man håndterer dette i utdanningshverdagen, og de diskuterer her hva personvern egentlig handler om, og hvordan vi kan ivareta informasjonssikkerhet og personvern i opplæring og utdanning. Noen praktiske tips vil du også få dersom du lytter helt til slutt, der blant annet Sørbye Larsen forteller om risikosafari.

  Fleksikonferansen 2020 #1: Om digital relasjonsbydding med Maiken Spjelkevik og Nina Tvenge

  På konferansen om fleksibel opplæring deltok kvartetten Stine Fridtun Brenden, Nina Tvenge, Maiken Spjelkevik og Nina Haugland Andersen fra NTNU med et innlegg om hvordan å aktivisere og engasjere deltakere digitalt. 

  I denne podkasten vil Fridtun Brenden og Spjelkevik fortelle om hva de legger i begrepet digital relasjonsbygging og hvordan få til aktivitet i digitale rom som Zoom, Teams eller liknende. De vil også si litt om hvilke feil man som  underviser kan gjøre. Sist men ikke minst gir de noen gode tips som du ikke må gå glipp av.

  Intervjuer fra Kompetanse Norge er Eddie Pedersen, seniorrådgiver i seksjon for fleksibel læring.

  Fleksikonferansen 2020 #2: Om fleksible utdanningsformer med Svend Andreas Horgen

  På konferansen om fleksibel opplæring deltok leder for eDU, Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet ved universitetet i Sørøst-Norge, Svend Andreas Horgen, i et panel som snakket om hva fleksibel opplæring og veiledning innebærer i utdanning av voksne. Han hadde også en sesjon der han delte av egne erfaringer med fleksibilisering av deres tilbud ved Universitetet i Sørøst-Norge.

  I denne podkast-episoden går vi litt videre, og snakker med Horgen om hvorfor han mener fleksible utdanningstilbud er viktige, om hva som er utfordrende når man utvikler slike tilbud og hva vi bør se mer av i fremtiden når det gjelder fleksibel utdanning.

  Intervjuer fra Kompetanse Norge er Karoline Tellum-Djarraya, seksjonsleder i seksjon for fleksibel læring.

  Fleksikonferansen 2020 #3: Om læringsbasert spilling med Odin Nøsen og Aleksander Husøy

  Spillpedagogene Odin Nøsen, Aleksander Husøy og Halvor Thengs hadde på konferansen om fleksibel opplæring tre workshoper der man kunne teste ut et spill som kan brukes som ressurs i opplæring. Spillene de testet ut var Geoguessr, Keep Talking and Nobody Explodes og Old Man’s Journey. I denne podkasten snakker vi med Nøsen og Husøy om begrepet "læringsbasert spilling", muligheter for bruk av spill i opplæring av voksne og lederes rolle i nettopp dette. Vi får også høre mer om deres favorittspill for bruk i opplæring. 

  Intervjuer fra Kompetanse Norge er Eddie Pedersen, seniorrådgiver i seksjon for fleksibel læring.

  Fleksikonferansen 2020 #4: Om casebasert læring med Trond Kyrre Simensen

  Trond Kyrre Simensen fra Politihøgskolen hadde på konferansen om fleksibel opplæring  et innlegg der han tok for seg casebasert læring og hvordan man kan gjøre utdanning praksisnær, og der han viste hvordan de gikk fram for å lage casen, og der han fortalte litt om erfaringen med bruk av casebasert undervisning.

  I denne podkast-episoden forteller Simensen om hva slags caser de utvikler og hvordan studentene tar imot denne type undervisning. Han deler også tanker med oss om hvorfor denne metoden er relevant for andre studier.

  Intervjuer fra Kompetanse Norge er Karoline Tellum-Djarraya, seksjonsleder i seksjon for fleksibel læring.

  Fleksikonferansen 2020 #5: Om hvordan å komme i gang med åpne nettkurs med Inger Langseth og Halvdan Haugsbakken

  På konferansen om fleksibel opplæring deltok Inger Langseth og Halvdan Haugsbakken fra NTNU med et innlegg om hvordan utvikle åpne nettkurs. I denne podkasten vil Langseth og Haugsbakken ta enda et steg videre, og snakke om konsekvenser av digitalisering for utdanning av voksne i Norge, - med et skarpt blikk på hva som skjer globalt på dette feltet. 

  Intervjuer fra Kompetanse Norge er Eddie Pedersen, seniorrådgiver i seksjon for fleksibel læring. 

  NB: I denne episoden er det tidvis dårlig lyd. Vi beklager dette, men velger å publisere opptaket likevel siden innholdet er så bra. 

  Fleksikonferansen 2020 #6: Om engasjerende kursdesign med Karense Foslien

  På konferansen om fleksibel opplæring holdt Karense Foslien fra NoTe et innlegg om hvordan man kan designe kurs som gjør at deltakere er aktive og engasjerer seg i kursinnholdet. Her snakker Foslien mer om det samme. Kan man få til et engasjerende kursdesign uten å være en digital ekspert? Hun forteller også om sine tre beste tips til deg som skal holde et nettkurs, samt om den største fallgruven.

  Intervjuer fra Kompetanse Norge er Eddie Pedersen, seniorrådgiver i seksjon for fleksibel læring.

  Fleksikonferansen 2020 #7: Om podkast i opplæring - Podkasterne Lektor Lomsdalen og Norsklærer Karense i samtale

  Denne podkast-episoden er et direkteopptak av en sesjon på konferansen om fleksibel opplæring der Lektor Lomsdalen snakker med Norsklærer Karense om hvordan podkast kan brukes på ulike måter i en undervisningssituasjon.

  Hør podkasten "Lektor Lomsdalens innfall".

  Hør podkasten "Norsklærer Karense".

  Fleksikonferansen 2020 #8: Fagsamtale om digital etikk

  Hva må man tenke på i utdanningssektoren når det gjelder digital etikk? Denne podkast-episoden er en fagsamtale der Leonora Bergsjø fra UiO og leder av Norsk råd for digital etikk holder en innledende presentasjon om digital etikk i opplæring og hvordan temaet påvirker måter vi driver opplæring på. Deretter diskuterer panelet bestående av Leonora Bergsjø, Diana Saplacan fra UiO, Rune Aares fra Larvik voksenopplæring og Ida Serneberg fra Noroff sine erfaringer med etiske dilemmaer i opplæring og utdanning. Hva er problematisk med den digitale praksisen vi har nå, og hva vil være utfordringer i framtida?

  Fagsamtalen ledes av Anders Fremming Anderssen, assisterende direktør og avdelingsleder for avdeling for analyse og digitalisering i Kompetanse Norge.

  Kompetansefrokost

  Kompetansefrokost: Først ut - sist inn

  Først til å miste jobben – sist til å få den tilbake. Er det håp for voksne med svak grunnkompetanse? Med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, seniorforsker Oddbjørn Raaum ved Frischsenteret og direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge. Moderator: Hilde Charlotte Solheim.

  Under koronakrisen er det de med lavest formell kompetanse som har falt aller først ut av arbeidslivet og de som kommer sist inn igjen. Mangler du grunnkompetanse, blir det vanskelig å delta i opplæring, på jobbmarkedet og i samfunnslivet ellers. Yrkene med få krav til kvalifikasjoner opplever høyest ledighet og permitteringer nå.

  Bransjene som er hardest rammet, er de som har størst andel ansatte med lav grunn­kompetanse, for eksempel overnatting og servering, varehandel og kultur, underholdning og fritids­aktiviteter. Har du ikke fullført videregående faller du lett ut av jobbmarkedet. Og jo eldre du er, desto større er risikoen for at du er blitt ledig. De som ikke er født i Norge står klart mest i fare for å miste jobben.

  Kompetansefrokost: Kompetanse som medisin?

  Koronakrisen har ført til høy arbeidsledighet og permitteringer som spesielt har rammet arbeidstakere med lav kompetanse. Forskning viser at mange av de som faller ut av arbeidslivet går over på helserelaterte ytelser, særlig ved omstillinger og endringer i økonomien. Er kompetanse medisinen som må til for å få flere tilbake til arbeidslivet?

  En rekke ulike utvalg har anbefalt mer samarbeid om kompetansetiltak for å bedre inkludere folk med helseutfordringer. En overvekt av dem som mottar helserelaterte ytelser har ingen, eller lav utdanning. Samtidig krever det norske arbeidslivet et stadig høyere kompetansenivå. Hvordan kan de ulike sektorene bruke kompetansepolitiske virkemidler på en bedre måte? Og hvordan kan de samarbeide mer?

  Velkommen til lansering av vår årlige kunnskapsoppsummering Kompass, som i år tar for seg forholdet mellom kompetanse og helse.  Vi presenterer hovedfunn fra den ferske rapporten og inviterer deretter direktør Sveinung Skule, Nav-sjef Hans Christian Holte og fastlege og samfunnsdebattant Kaveh Rashidi til samtale.

  Kompetansefrokost: Språk i arbeidslivet

  Det er viktig å kunne godt norsk for å få seg jobb og for å beholde jobben, selv i omstillinger og nedgangstider. Men hva er godt nok? Hør opptak av Kompetansefrokosten 31.10.19 om norskkrav i arbeidslivet og læring på jobben.

  Arbeidslivet stiller stadig høyere krav til innvandreres norsknivå. Hvilket ansvar har arbeidslivet for å bidra til at innvandrere klarer å nå det ferdighetsnivået i norsk som kreves? Og hvordan skal de gjøre det?

  I denne Kompetansefrokosten får vi vite mer om hva Norskprøven måler, og hvordan arbeidsgivere bør vurdere språknivå ved ansettelser. Deretter er det en debatt med blant andre Dan Sandmoen fra IKEA, som mener at arbeidslivet ikke bare bør stille krav, men også legge til rette for at innvandrere får mulighet til å lære språket på arbeidsplassen. Vi får også smakebiter fra et helt nytt e-læringskurs for arbeidslivet om tilrettelegging for språklæring på jobben. Forfatter og språkprofessor Helene Uri leder oss gjennom Kompetansefrokosten.

  Kompetansefrokost: Best før, men ikke dårlig etter?

  Omstilling av arbeidslivet og ny teknologi fører til at jobber endres, forsvinner eller at nye skapes. Samtidig mener myndighetene at vi må jobbe lengre, for å sikre finansiering av velferdsstaten. Jevnlig kompetanseheving er derfor viktig, også for seniorene. Dette står i kontrast til andelen seniorer som deltar på ulike former for opplæring i arbeidslivet. I 2018 var det rundt 30 prosent av 60-åringene som deltok i opplæring, mot nærmere 50 prosent av 40-åringene.

  Har seniorene motivasjonen til å lære det som trengs for å stå lenger i arbeidslivet? Satser arbeidsgivere nok på seniorenes kompetanse?

  I årets første Kompetansefrokost presenterer vi funn fra vår fagpublikasjon Kompass som i år handler om seniorer i arbeidslivet. Etterpå blir det debatt med blant andre forfatter Petter Fergestad (80), som debuterte som forfatter for to år siden og fremdeles ser på seg selv som ung og lovende.

  Kvalitetstid

  Faglig påfyll for deg som jobber med utdanning.

  Ny app skal gi bedre sykepleiere

  Sammen med et engelsk og et spansk universitet har Universitetet i Stavanger fått tre millioner kroner fra EU sitt program for utdanning, Erasmus+, for å utvikle en app som er skreddersydd for sykepleiestudenter.

  Kan en app bidra til å gjøre dagens sykepleierstudenter til morgendagens super-sykepleiere?

  Les oppsummering av samtalen: Ny app skal gi bedre sykepleiere

  Best i Norge på studentutveksling 

  Hele seks av ti studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) tar et studieopphold i utlandet i løpet av studiene sine. Det er milevis foran andre norske universiteter og høyskoler.

  Hvorfor er det så viktig for NHH å sende ut så mange studenter? Hva gjør de for å lykkes så godt? Og hva er studentenes erfaringer?

  Vi møter Stig Tenold (prorektor for utdanning), Astrid Foldal (Seksjon for internasjonale relasjoner) og Amund Hannevik, som nylig hadde et Erasmus+-opphold i Østerrike.

  Les oppsummering av samtalen: Best i Norge på studentutveksling

  Innovasjon og risikotaking i utdanning

  All nytenking krever en viss risikovilje, men hvor stort er rommet for å prøve og feile når vi driver med innovasjon i utdanning? Og hvorfor er det egentlig så viktig med innovasjon i utdanning?

  Øystein Widding og Malcolm Langford deler erfaringer og refleksjoner rundt det å drive utdanningsfaglig nybrottsarbeid. De representerer to ulike Senter for fremragende utdanning, som springer ut fra svært ulike kulturer: I Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship – er innovasjon del av DNAet, mens CELL – Centre on Experimental Legal Learning – utfordrer det etablerte i jussfaget, som er et mer tradisjonelt og konservativt fag.

  Les oppsummering av samtalen: - Innovasjon i utdanning er gøy!

  Hvordan kan vi få til bedre sammenhenger mellom utdanning og forskning?

  På politisk nivå, både i Norge og innen EU, er det stor iver for å få til bedre koblinger mellom utdanning og forskning – og også bedre synergier mellom EUs programmer for henholdsvis utdanning og forskning: Erasmus+ og Horisont Europa.

  Oded Ben-Horin er instituttleder ved Institutt for kunstfag ved Høgskolen på Vestlandet. I denne episoden av Kvalitetstid gir han sine råd om hvordan man kan jobbe systematisk for å få til nettopp slike gode koblinger.  

  Les oppsummering av samtalen: Bedre sammenhenger mellom utdanning og forskning

  Hvordan kan deltakelse i en europeisk fotballiga bidra til å nå mål i læreplanen?

  I denne episoden av Kvalitetstid besøker vi Apalløkka ungdomsskole i Oslo. Skolen er med i Erasmus+-prosjektet Community Champions League, en europeisk liga for niendeklassinger. Her er også berømte lag som Chelsea og Benfica med. Arbeidet ledes av to tidligere fotballproffer, selveste Moa (Mohammed Abdellaoue) og Kamal Saaliti. Rektor Elisabeth Dullum, som også er tidligere fotballspiller, er en av pådriverne bak prosjektet.     

  Hvordan bidrar dette prosjektet til inkludering? Og hva skjer med elevene når gode holdninger teller like mye som det å score mål? 

  Les oppsummering av samtalen: Fotball og inkludering

  Gir digital vurdering bedre læringsutbytte for studentene?

  Digital vurdering blir stadig nevnt som et virkemiddel for å styrke læring og for å øke deltagelse i høyere utdanning, for eksempel gjennom fleksibel utdanning. Birgit Rognebakke Krogstie og Thomas Gjesteland er gjester i denne episoden av Kvalitetstid. De deler sine tanker om muligheter og utfordringer, diskuterer aktuelle spørsmål og forteller hvordan de jobber i Sentre for fremragende utdanning for å utvikle god digital vurdering.

  Les oppsummering av samtalen - Vurdering og digitalisering: Kva er stoda i 2022?

  Hvordan får vi til med og bedre praksis i utdanning?

  Det er et mål at flere studenter skal få mer og bedre praksis i studiene sine. Samtidig er praksis en læringsform som krever mye tilrettelegging for å sikre studentene et godt læringsutbytte, særlig i profesjonsutdanninger med mye obligatorisk praksis. Gjestene i denne episoden av Kvalitetstid er Wenche Wannebo – studieleder ved sykepleierutdanningen ved Nord universitetet i Namsos, og Linda Fisher-Høyrem - forsker ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder. De jobber begge med å utarbeide nye og innovative måter å organisere og finansiere praksis. Kan det bidra til flere og bedre praksisplasser?

  Circle U - en ambisiøs europeisk universitetsallianse

  Universitetet i Oslo har fått 50 millioner kroner fra Erasmus+ for å utvikle et felles europeisk universitet sammen med universiteter i seks andre land. Er det mulig å ta sju universiteter fra sju europeiske land, kna dem sammen – og komme opp med én sømløs europeisk universitetscampus? Og i så fall: Hvordan ser fremtidens universitet ut da? «Circle U» heter denne ambisiøse europeiske universitetsalliansen som Universitetet i Oslo går i bresjen for, sammen med berømte partnere over hele Europa: King’s College i London, Humboldt-Universität i Berlin, og Université de Paris, for å nevne noen av partnerne.

  Gjester i denne episoden av Kvalitetstid er fra Universitetet i Oslo og er aktive i Circle U: Bjørn Stensaker (viserektor for utdanning), Oline Sæther (medisinerstudent og studentpolitiker) og Tobias Bach (professor i statsvitenskap).

  Hvordan får man til studentpartnerskap i utdanning?

  I ti år har sentrene for fremragende utdanning arbeidet med kvalitetsutvikling der studentene deltar aktivt i utviklingsarbeidet. Hva kreves for å få til godt studentpartnerskap, og er det bare sentre for fremragende utdanning som kan få det til? Gjestene er Pernille Nerlie fra BioCEED og Øystein Kolstad Kvalø fra CELL.

  Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten: Utdanning som skal forhindre alvorlig sykdom

  Norsk helsevesen står overfor stadig flere eldre med høy levealder og sykere pasienter enn tidligere, og det er viktig å oppdage symptomer tidlig for å unngå forverring av sykdom og hindre unødvendige sykehusinnleggelser. I denne episoden får vi høre mer om etableringen av etter- og videreutdanningen “Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten”, og gjestene er Gry Ulvedalen og Annette Bjerkenes fra Fagskolen i Viken. Fagskolen i Viken vant Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 2021 for arbeidet med dette studiet.

  Fremtidens europeiske universitet: Hva er det - og vil det bety for studenter og folk flest?

  Hvordan ser framtidens universitet ut? Kanskje reiser studentene fritt over landegrensene, og løser reelle samfunnsutfordringer? Kanskje har universitetet som vi kjenner det, blitt historie? Universitetet i Stavanger og deres europeiske partnere har fått hele 50 millioner kroner fra EU for å utvikle et felles «European University». Hva gjør de, hva har de oppnådd, og hvilke tips har de til andre som ønsker å danne slike allianser? For prorektor Astrid Birgitte Eggen handler samarbeidet om å få utvikle og påvirke den europeiske utdanningsfronten. Førsteamanuensis Dag Husebø jobber hands on med internasjonale student- og ansattgrupper som løser autentiske utfordringer fra næringslivet. Studenten Tim Marshall vil utvikle de gamle kornsiloene i Stavanger øst til en grønn og sosial oase for byens innbyggere.

  Hvilke betydning har tilhørighet og profesjonsidentitet for gjennomføring av høyere utdanning?

  Hva kan gjøres for å styrke gjennomføring av høyere utdanning? ProTED – Senter for fremragende lærerutdanning har jobbet mye med gjennomføring, og prosjektene PROMO og Oppstart med STIL er to løsninger på samme utfordring. Gjestene er Kirsti Lyngvær Engelien fra Universitetet i Oslo og Siw Skrøvset fra UiT Norges arktiske universitet.

  Hvordan utvikles de moderne dannelsesemnene i høyere utdanning?

  Hvilke ferdigheter og kompetanse trenger dagens studenter i møte med arbeidslivet? Og hvordan utvikles de nye dannelsesemnene i høyere utdanning? Bjørn Sortland er emneansvarlig og leder for fagseksjonen for Eksperter i team ved NTNU. Anette Myhre Momrak leder utviklingsprosjektet Innovasjon i team ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

  Er kulturendring en forutsetning for å kunne jobbe med innovasjon i utdanning?

  I et senter for fremragende utdanning er det sentralt å utvikle innovative måter å jobbe med utdanning. Er kulturendring en forutsetning for å lykkes? Vi snakker med to sentre innen veldig ulike fagfelt om nettopp hvordan de jobber med kulturendring. Gjestene er Vigdis Vandvik  fra Senter for fremragende biologiutdanning (bioCEED) og Jon Helge Sætre fra Senter for fremragende musikkutøving (CEMPE).

  Frafall i skolen: Hvorfor skjer det - og hvordan hindre det?

  Bortimot 1 av 4 norske ungdommer klarer aldri å gjennomføre videregående opplæring. Også i høyere utdanning er frafall er stort problem. Er det likevel mulig å se for seg en fremtid der ingen faller ut? Mette Bunting ved Universitetet i Sørøst-Norge har fått flere millioner kroner fra EU for å bekjempe frafall ikke bare i Norge, men i hele Europa. Hva skal til for at hun og hennes partnere lykkes? Første steg er å involvere de det gjelder: De unge selv. Barnevernspedagog Volga Gooran mener at det sosiale må på plass aller først.

  Læreplanpodden med Helene Uri

  Læreplanpodden med Helene Uri #1

  Om den offentlige høringen og forslag til nye læreplaner.

  Her får du møte Lene Vårum og Ingvild Røed Sletten fra Kompetanse Norge som forteller om hvordan de har jobbet med den offentlige høringen og litt om hva som nå ligger i forslagene som er til vurdering i Kunnskapsdepartementet.

  Læreplanpodden med Helene Uri #2

  Ressursperspektiv og bruk av flerspråklig kompetanse

  Her får du møte Kaja Winsnes fra Kompetanse Norge i samtale med Eirin Qvam og Laila Eliassen fra St. Marie Læringssenter i Sarpsborg om hvorfor det er så viktig å trekke inn deltakernes ressurser og flerspråklige kompetanse opplæringen. Du får også svar på hvorfor Kompetanse Norge fremhever dette temaet i de nye læreplanene.

  Læreplanpodden med Helene Uri #3

  Om det utvidede klasserommet.

  Her møter du igjen Kaja Winsnes fra Kompetanse Norge i samtale med Berit Orlien fra Lørenskog voksenopplæring og Astrid Stotesbury fra Karmøy voksenopplæring. De snakker om hvordan norskopplæringen skal støtte opp under og utnytte læringspotensialet i annen opplæring og aktivitet - og hvordan man kan få til dette!

  Læreplanpodden med Helene Uri #4

  Programleder Helene Uri snakker med Marianne Berg-Stølen, lærer ved Kongsgård skolesenter, Marit Kvamme, rektor ved Ålesund voksenopplæring og Nita Steinung Dahl, seniorrådgiver i HK-dir, om arbeidet med innføring av nye læreplaner og hvordan kompetansepakkene kan inngå som en del av det skolebaserte utviklingsarbeidet.

  Læreplanpodden med Helene Uri #5

  I en helt egen episode om opplæringen i samfunnskunnskap møter du Siavash Mirghafari, avdelingsleder ved Nygård skole i Bergen, og Merethe Claudey og Shadreck Mbaya Chidiadia, som begge er lærere i samfunnskunnskap ved samme skole. De deler sine erfaringer med den nye læreplanen, kompetansepakkene, og organiseringen av opplæringen i samfunnskunnskap.

  Læreplanpodden med Helene Uri #6

  Du møter Linda Fredrikke Martinussen, lektor ved Nord universitet og Lill Iren Skramstad, lærer ved Sortland voksenopplæring, som snakker om læreplanens fleksibilitet og hvordan den kan benyttes i mindre deltakergrupper.

  Poddskolen

  Gjennom 10 episoder skal Camilla Cahill og Pia Lorentzen Skjennum fra Lingu lære deg hvordan du enkelt kan begynne å lage lydinnhold som en del av et undervisningsopplegg. Følg med i denne kanalen for å få med deg de lærerike, nyttige og underholdende episodene! Camilla har skrevet og produsert over 80 podcast-episoder til ulike podcaster, og har skrevet manus og laget lydfiler til ulike tv-produksjoner. Uten forkunnskaper laget hun sin første podcast for Lingu i 2019 med språklæringspodcasten “Norskpodden” som i dag har lyttere i 153 ulike land.

  Poddskolen: Velkommen!

  I denne podcasten deler Camilla sine erfaringer med å jobbe med lydproduksjon med enkelt lavkostnads-utstyr og for deg uten forkunnskaper. Camilla og Pia loser deg gjennom hva du bør - og hva du ikke bør gjøre når du skal lage underholdende og lærerikt lyd-innhold med et overordnet pedagogisk formål. Med på reisen er også podcast-nybegynnerne Ebba Køber og Kari Olstad fra Fleksibel utdanning Norge som skal i gang med sin egen podcast!

  Poddskolen #1: Hvordan lage podkast

  I denne episoden reflekterer Pia Lorentzen Skjennum og Camilla Cahill fra Lingu, sammen med Ebba Køber og Kari Olstad fra Fleksibel utdanning Norge, rundt hva fordelene med podcast i undervisning er, og hva som er nøkkelelementer for å lykkes. Camilla går også gjennom noen av fallgruvene som du bør være oppmerksom på når du skal planlegge en podcast skreddersydd for en spesifikk målgruppe.

  Poddskolen #2: Hvordan planlegger jeg god podkastproduksjon og godt innhold?

  I denne episoden reflekterer Camilla Cahill og Pia Lorentzen Skjennum fra Lingu, sammen med Ebba Køber og Kari Olstad fra Fleksibel utdanning Norge om verdien av god planlegging, og om hvordan du som allerede er vant til å planlegge undervisningsøkter kan overføre dette til podcastproduksjonen din. Vi om viktigheten av å kjenne målgruppen sin og stikke fingern i jorda underveis for å justere innhold. Camilla forteller om hvordan hun planlegger sine podcaster Norskpodden og Unmuta.

  Poddskolen #3: Hva trenger jeg av teknisk utstyr?

  I denne episoden reflekterer Camilla Cahill og Pia Lorentzen Skjennum fra Lingu, sammen med Ebba Køber og Kari Olstad fra Fleksibel utdanning Norge om kostnader knyttet til podcastproduksjon. Vi hjelper deg å velge det utstyret som er nødvendig for å starte opp, tilpasset både et lite og et litt romsligere budsjett. Du lærer om ulike typer mikrofoner og redigeringsprogrammer, og du får høre mer om hvilke løsninger som kan passe best for deg og ditt budsjett i oppstartsfasen.

  Poddskolen #4: Hvordan tilrettelegge for gode opptak uten tilgang til studio?

  I denne episoden snakker vi om lyd og hvorfor det er like viktig å innrede et rom for opptak som det er å ha en god mikrofon. Camilla Cahill og Pia Lorentzen Skjennum fra Lingu med Ebba Køber og Kari Olstad fra Fleksibel utdanning Norge rundt i deres kontorlokaler på leting etter en passende plass å spille inn med optimale opptaksforhold, slik at de kan sette i gang med selvsikkerhet når de spiller inn sin første episode.

  Poddskolen #5: Hva er god stemmebruk?

  I denne episoden reflekterer Camilla Cahill og Pia Lorentzen Skjennum fra Lingu, sammen med Ebba Køber og Kari Olstad fra Fleksibel utdanning Norge om viktigheten av god stemmebruk. Du lærer små grep du kan gjøre for å sørge for å holde lytterne dine engasjerte og med deg gjennom hele episoden. I denne episoden rundt hva god stemmebruk faktisk er, og vi gjør noen øvelser med dem i studio slik at de er godt rustet til å starte opptak.