Hopp til hovedinnhold

Tilskudd til norskundervisning ved universiteter utenfor Norge 2024

• Ordninga for Noregskunnskap i utlandet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) lyser ut inntil 1 000 000 norske kroner i tilskudd til prosjekter som skal styrke norskundervisningen ved universiteter utenfor Norge.

Hvem kan søke

Universiteter utenfor Norge med undervisningstilbud i norsk kan søke.

Hver institusjon kan bare levere én søknad. 

Søknadsfrist

19. september 2024 kl. 12.00
(norsk tid)

Om tilskuddet

Ordningen for Norgeskunnskap i utlandet støtter norsk språkundervisning i utlandet gjennom flere tilskuddsordninger.

Formålet med ordningen er å bidra til formidling av og utdanning i norsk språk, litteratur og kultur ved høyere utdanningsinstitusjoner i utlandet. Videre er det en målsetning å bidra til internasjonalisering av norsk høyere utdanning gjennom å trekke til seg utenlandske studenter i norsk språk, litteratur og kultur til studie- og forskingsopphold i Norge.

Denne utlysningen skal finansiere prosjekter som tar sikte på å styrke undervisningstilbudet i norsk ved universiteter i utlandet gjennom ulike aktiviteter som er listet i budsjettveiledningen.

Tilskuddsbeløp

Søknadsbeløpet per prosjekt skal være mellom 10 000 og 100 000 norske kroner. Søknadsrammen for de ulike aktivitetene er oppgitt i budsjettveiledningen.

Vilkår for tilskuddet

Du kan søke om støtte til følgende aktiviteter/kostnader:

  • Innkjøp av norsk litteratur og læringsmateriell
  • Arrangementer ved søkerinstitusjonen
  • Honorarer til gjesteforelesere
  • Ekskursjoner 
  • Vitenskapelig opphold ved norske utdanningsinstitusjoner
  • Utvikling av norskundervisning ved universiteter uten norsk utenlandslektor

I tillegg kan det søkes om støtte på inntil 10% av søknadsbeløpet til et administrasjonsgebyr hos søkerinstitusjonen. Administrasjonsgebyret må inngå i budsjettet.

Merk at det ikke er mulig å søke om tilskudd til følgende kostnader:

  • Forfatterbesøk (gjelder både honorar og reisekostnader assosiert med besøket). Dette kan man søke NORLA om støtte til.
  • Tekniske hjelpemidler, kontorrekvisita eller annet læringsrelatert forbruksmateriell.
  • Kostgodtgjørelse ved reiser for gjesteforelesere og eksterne bidragsytere.
  • Kompensasjon til prosjektkoordinator.

Les mer om hva de ulike kostnadstypene omfatter og hvordan du skal budsjettere og beregne dem i vår budsjettveiledning (tilgjengelig på engelsk).

Prosjekt kan ha en varighet på inntil 12 måneder og aktivitetene kan foregå mellom oktober 2024 og oktober 2025. 

Slik søker du

Søknader må leveres gjennom HK-dir sin søknadsportal Espresso. Du logger inn i Espresso med ditt brukernavn (e-post) og passord. Har du ikke benyttet deg av Espresso før må du registrere deg som ny bruker.

I søknadsskjemaet er det hjelpetekster som gir veiledning om hva slags informasjon som er etterspurt i de ulike feltene.

Vi inviterer til søkerwebinar 26. juni kl. 15:00-16:00 hvor vi gir informasjon om utlysningen og søknadsprosessen.

Krav til søknaden

Se utlysningsteksten for minimumskravene som gjelder for utlysningen.

Veiledning og maler

Slik behandler vi søknaden

Søknadene vil bli vurdert internt i HK-dir i henhold til HK-dirs karakterskala. For mer informasjon om vurdering av søknader, se fullstendig utlysning på engelsk.

Når får du svar?

Alle søkere vil bli informert om utfallet av søknadsprosessen. Vedtak om tilskudd blir sendt ut innen fire uker etter søknadsfrist.

Kontakt oss

Noregskunnskapsordninga

E-post:norgeskunnskap@hkdir.no