Hopp til hovedinnhold

Universell utforming og læringsmiljø

Vi jobber med universell utforming, inkludering og helhetlig læringsmiljø i høyere utdanning.

Inkludering og universell utforming

Utdanning skal være tilgjengelig for alle, og et godt inkluderende læringsmiljø tar hensyn til mangfold og funksjonsnedsettelse.

Mentorordningar for studentar i høgare utdanning

Mentorordningar skal bidra til at studentar blir fagleg og sosialt integrerte ved lærestaden, slik at dei får best mogeleg utbytte av studiet og studietida.