Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Universell utforming og læringsmiljø

Vi jobber med universell utforming, inkludering og helhetlig læringsmiljø i høyere utdanning.

Inkludering og universell utforming

Utdanning skal være tilgjengelig for alle, og et godt inkluderende læringsmiljø tar hensyn til mangfold og funksjonsnedsettelse.

Mentorordningar for studentar i høgare utdanning

Mentorordningar skal bidra til at studentar blir fagleg og sosialt integrerte ved lærestaden, slik at dei får best mogeleg utbytte av studiet og studietida.