Hopp til hovudinnhald

Nasjonal forskarskule i kunstnarleg utviklingsarbeid: Seminar 4

Seminaret omhandlar relasjonar i kunstnarleg utviklingsarbeid. Med utgangspunkt i prosjekta til stipendiatane vert det arbeidd med kartlegging av relasjonar og korleis desse vert påverka av og påverker kunstnarlege prosessar og resultat i dei ulike fasane for prosjekta. Det vert utveksla erfaringar med å leia og gjennomføra komplekse kunstnarlege prosjekt.

Tidspunkt: 11. september 2024 kl. 08.00- 13. september 2024 kl. 13.00
Stad: Skolemuseet, Lille Øvregaten 38, Bergen • Fysisk

Om arrangementet

Seminaret er for stipendiatar som deltek i Nasjonal forskarskule i kunstnarleg utviklingsarbeid. Seminaret finn stad i Bergen, det er ikkje mogleg å delta digitalt. Påmelding gjer du via din institusjon.

Påmeldingsfrist

8. august 2024 kl. 06.27

Program for kunstnarleg utviklingsarbeid

E-post:pku@hkdir.no