Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Bransjeprogramkonferansen 2023

Bransjeprogramkonferansen arrangeres nå for andre gang. Formålet er at de som jobber tett med treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling får anledning til å lære av erfaringer og bruke dette til å tenke framover. Arrangør er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Program for konferansen er laget i samarbeid med partene i arbeidslivet, representert ved medlemmer i de ulike programområdestyrene.

Tidspunkt: 19. september 2023 kl. 07.00- 19. september 2023 kl. 13.40
Sted: Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, Oslo • Fysisk

Om arrangementet

Konferansen er for spesielt inviterte (se avsnitt om målgrupper).

Det er begrenset antall plasser i møtelokalet.

Konferanselokalet åpner for registrering og mingling fra kl. 09.00.

Program

09.00–10.00: Registrering

Registrering, mingling, noe å bite i, samt kaffe og te frem til det faglige programmet begynner

10.00–10.55: Åpning og panelsamtale
 • Velkomst
 • Åpning ved statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel, Kunnskapsdepartementet
 • Panelsamtale med partene i arbeidslivet og tilbydere av opplæring og utdanning. Samtalen ledes av Anne Julie Bolstad, seniorrådgiver i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Tema: Hvordan kan vi sørge for at bransjeprogramtilbudene ikke forsvinner når prosjektperioden er slutt
10.55–11.40: Erfaringer for framtiden
 • Spredning og drift av fagskoletilbudet «Observasjons- og vurderingskompetanse» etter at bransjeprogramperioden er over, ved Fredrik Rene Hæren, utdanningsleder i avdeling oppvekst- og ledelsesfag, Fagskolen i Viken
 • Spredning og drift av UH-tilbud Spredning og drift av utdanning innen sirkulærøkonomi for ansatte innen Olje-, gass- og leverandørindustrien, etter at bransjeprogramperioden er over ved Dolores Modic, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen ved Nord Universitet
11.40–12.45: Programområdestyrers arbeid med kompetansekartlegging: Kompetansebehov og prioriteringer
 • Erfaringer fra programområdestyret for Industri og byggenæringens bransjeprogram ved Kristian Ilner, rådgiver i Fellesforbundet
 • Erfaringer fra programområdestyret for frisørnæringen ved Vibeke Scheele Moe, programsjef for strategisk utviklingsprogram hos Norske frisør- og velværebedrifter
 • Gruppesamtaler om kompetansekartlegging og videreføring
12.45–13.30: Lunsj
13.30–15.40: Hvordan går det ute i arbeidslivet?
 • Hvordan samarbeider bedrift og tillitsvalgt om å motivere medarbeidere til videre opplæring? Ved Trond Haga, prosjektleder forbedring og klubbleder Amram Hadida, Aker Solutions på Stord
 • Hvordan legger bedriften til rette så ny kompetanse tas i bruk? Ved Kerstin Leistad, produksjonssjef ved Nidar-fabrikken, Orkla Confectionary and Snacks
 • Hvordan samarbeider fagskolen med sine samarbeidsbedrifter for å sikre arbeidslivsrelevans? Ved Fagskolen Nordland og samarbeidsbedrift
 • Hvordan samarbeider opplæringstilbyder og virksomhet for å sikre arbeidslivsrelevans i kurs i yrkesnorsk for anleggsbransjen? Ved Jan Evensen, leder for Opplæringsavdelingen, Fønix, og Marcin Platek-Chytkowski, lager- og logistikkleder hos Garda Sikring AS, avdeling Oslo.
 • Panelsamtale med tilbydere av opplæring og utdanning, virksomheter og tillitsvalgte. Samtalen ledes av Barbro Noss, assisterende direktør i Samfunnsbedriftene. Tema: Hvordan få til et godt samarbeid mellom utdanningstilbydere og arbeidsliv?
 • Avslutning

Målgrupper for konferansen

Målgruppene er de som jobber aktivt med bransjeprogrammene, herunder hovedorganisasjonene og de som representerer arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i de partssammensatte styrene for bransjeprogrammene. Det gjelder både for avsluttede og pågående bransjeprogram.

Konferansen er også relevant for opplæringstilbydere som har fått tilskudd gjennom tilskuddsordningen treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling (både aktive og avsluttede) og virksomheter som har samarbeidet med/samarbeider med opplæringstilbydere om å utvikle opplæringstilbud innenfor denne ordningen.

Bakgrunn

Regjeringen har etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling, en ordning der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

Partene i arbeidslivet har ansvar for å definere kompetansebehovet i bransjen, vurdere det faglige innholdet i opplæringstilbudene.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) forvalter ordningen i tråd med gjeldene retningslinjer og fatter vedtak om tildeling av midler til å utvikle og gjennomføre utdanning og opplæring.

Målet er å sikre kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov, slik at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

Opplæringstilbud som gis gjennom bransjeprogrammene er for ansatte, permitterte og arbeidsledige i utsatte bransjer. Opplæringstilbudene skal kunne gjennomføres i kombinasjon med jobb.

Aktive bransjeprogram i 2023 er:
• Avfall- og gjenvinningsbransjen (2022–2024)
• Industri- og byggenæringen (andre periode 2022–2024)
• Jordbruk-, skogbruks- og gartnerinæringen (2022–2024)
• Maritim næring (2021–2023)
• Olje-, gass- og leverandørindustrien (høst 2020–2023)

Avsluttede bransjeprogram:
• Kommunal helse- og omsorgssektor (2019–2021)
• Industri- og byggenæringen (første periode 2019–2021)
• Frisørbransjen (2020–2022)
• Reiselivsnæringen (2020–2022)
• Mat- og drikkevareindustrien (2020–2022)
• Anleggsbransjen (2020–2022)
• Detalj- og varehandelen (2020–2022)
• Elektro- automasjon-, kraft og fornybarnæringen (2020–2022)

Delta også på workshop med Utdanning.no

I sammenheng med Bransjeprogramkonferansen 2023 inviterer Utdanning.no dagen etter, 20. september, til interaktiv workshop og videreutvikling av bransjeprogram på Utdanning.no.

European Year of Skills 2023

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er utnevnt av Kunnskapsdepartementet til å være nasjonalt koordineringspunkt for det europeiske kompetanseåret 2023. Les mer om European Year of Skils på kommisjonens nettsider (engelsk)

Påmeldingsfrist

Utløpt

Kontakt oss

Bransjeprogrammet

E-post:bransjeprogrammet@hkdir.no