Webinar om sluttbedømmelse og oppfølging av bedømmelseskomiteer i kunstnerisk utviklingsarbeid

Velkommen til tverrinstitusjonelt webinar med tema sluttbedømmelse av stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid. Institusjonenes praksiser og rutiner rundt oppfølging av stipendiater i sluttfasen og komitéarbeidet vil bli gjennomgått og drøftet.

Bakgrunn

De første ph.d.-programmene i kunstnerisk utviklingsarbeid ble opprettet i 2018 ved Kunsthøgskolen i Oslo, NTNU, Norges musikkhøgskole og Universitetet i Bergen.

I dialogmøtet våren 2021 mellom forskerskolestyret og institusjonene som har stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid ble det fremmet forslag om et tverrinstitusjonelt seminar som tar opp sluttbedømmelse av stipendiatprosjekter.

Hensikten med seminaret er kunnskapsutveksling mellom institusjonene knyttet til prosessen rundt sluttbedømmelse, herunder refleksjonsdelen og oppfølging av bedømmelseskomiteer.

Hvilke retningslinjer, rutiner og praksiser som ligger til grunn for vurderingsprosessene ved de ulike institusjonene? Fungerer forskriftene etter hensikten? Er det behov for revisjon eller samordning mellom de ulike institusjonene?

Agenda

  • Erfaringsdeling fra Norges musikkhøgskole ved Ellen Ugelvik
  • Erfaringsdeling fra Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design ved Jostein Gundersen
  • Erfaringer og innspill fra andre institusjoner
  • Diskusjon og drøfting


Praktisk informasjon

Webinaret holdes i Zoom, møtelenke blir delt med alle påmeldte deltakere.

Hvem kan delta?

Hovedmålgruppen er institusjons- og forskningsledelse ved institusjoner med ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid, samt andre faglig og administrativt ansatte med ansvarsområder knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid.

Representanter fra institusjoner som er i ferd med å opprette ph.d.-program eller har arbeidsgiveransvar for stipendiater som formelt er tilknyttet ph.d.-program ved annen institusjon kan også delta.

Det forventes at deltakerne bidrar aktivt inn i diskusjonene.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 24. mar. 2022 13:00
Til: 24. mar. 2022 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no