Webinar om fremtidens voksenopplæring

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Utdanningsdirektoratet inviterer til webinar mandag 28. november kl. 10.00–11.30.

Fra august 2024 blir modulstrukturert opplæring for voksne innført på både grunnskolens nivå og videregående skoles nivå. På webinaret får du høre om arbeidet direktoratene gjør knyttet til arbeidet med moduliserte læreplaner og endringene som kommer i voksenopplæringen fra 2024.

Har du lyst til å vite mer og være med og påvirke fremtidens voksenopplæring? Meld deg på webinaret.

Program

  • Kl. 10.00: Velkommen og innledning om oppdraget v/Yngvild Ziener Nilsen, avdelingsleder i HK-dir
     
  • Kl. 10.10: Om forberedende opplæring for voksne (FOV),  videregående opplæring for voksne (VOV) og kombinasjonsløp
     
  • Kl. 11.00: Om tiltak og støtteressurser for innføring
     
  • Kl.11.15: Spørsmål og avslutning

 

Vi gjør opptak av webinaret og legger dette ut i etterkant. 

Icon showing a calendar
Tid:
Fra: 28. nov. 2022 10:00
Til: 28. nov. 2022 11:30
Spørsmål?
Send en e-post til
ingvild.sletten@hkdir.no