Webinar: Internasjonalt kunnskapssamarbeid i en endret verden

Verden er i endring. Spenninger og konflikt øker. Hvordan kan norsk kunnskapssektor styrke og videreutvikle internasjonale samarbeidsrelasjoner, samtidig som sikkerhet og forskningsetikk ivaretas?

Opptak av webinaret

Opptaket er ikke tekstet, les en skriftlig oppsummering av webinaret.

Rammene for internasjonalt kunnskapssamarbeid har endret seg betydelig de senere årene. Store omveltninger, som følge av rask teknologisk utvikling, globalisering og økte geopolitiske spenninger, stiller kunnskapssektoren overfor nye utfordringer. Samtidig er samarbeid viktigere enn noen gang for å finne løsninger på store globale utfordringer. Hvordan erfarer norsk kunnskapssektor disse endringene? Hva trenger institusjoner og fagmiljø for å kunne håndtere de nye utfordringene? Hvilke dilemma oppstår i skjæringspunktet mellom sikkerhetshensyn på nasjonalt og institusjonelt nivå og ivaretagelse av akademiske verdier som frihet og åpenhet?

I dette webinaret vil seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr ved NUPI presentere en kartlegging av utfordringer og behov knyttet til internasjonalt kunnskapssamarbeid utenfor Europa. Kartleggingen er gjennomført i tilknytning til arbeidet med retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid, som HK-dir og Forskningsrådet sammen utvikler på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Webinaret avrundes med en paneldebatt der representanter fra kunnskapssektoren diskuterer funnene fra rapporten.

  • Klaus Mohn, rektor Universitetet i Stavanger
  • Sven-Arne Reinemo, Forskningsdirektør SimulaMet
  • Helene Ingjerd, direktør De nasjonale forskningsetiske komiteene
  • Mette Halskov Hansen, prorektor Universitetet i Oslo

Les mer om arbeidet med retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid.

Informasjon om opptak

Webinaret vil bli tatt opp og publiseres på denne siden i etterkant. Som deltaker vil du ikke komme med på opptaket. Du vil heller ikke kunne se andre deltakere eller deltakerlisten.

Icon showing a calendar
Tid:
Fra: 29. sep. 2022 10:00
Til: 29. sep. 2022 11:30
Spørsmål?
Send en e-post til
hege.toje@hkdir.no