Søkarwebinar Sentre for framifrå utdanning

Vi inviterer til søkarwebinar for søkarar til SFU-utlysinga med frist 20. april 2022. Tidsrom 10.00 - 11.15. Her svarar vi på spørsmål om utlysinga. Vi føreutset at deltakarar kjenner til ordninga. På slutten av webinaret vil ekspertkomiteen for utlysinga bli presentert.

Program 

  • Introduksjon
  • Innkomne spørsmål. Send gjerne spørsmål til sfu@hkdir.no.Det vil bli sett av god tid til spørsmål, det kan også bli stilt spørsmål via chat.
  • Presentasjon av medlemma i ekspertkomiteen. 

Panel

  • Jostein Bakke, leiar av SFU iEarth 
  • Anja Olsen Moberg, prosjektleiar SFU, HK-dir 
  • Lene Kristin Hansen, økonomi, HK-dir 

Chat: Ida Iselin Eriksson, HK-dir 

Moderator: Torstein Hole, HK-dir 

Informasjon

Vi føreutset at deltakarane i webinaret har sett presentasjonsfilmar om SFU-ordninga og utlysinga og/eller deltek på lokalt søkarwebinar på førehand. Filmane finn du under. 

Det vil ikkje bli gjort opptak av møtet. Webinaret blir halde på norsk.

Presentasjonsfilmar til førebuing

Modulane 1 - 5 er ikkje teksta. Gå til tekst for presentasjonsvideoane om ordninga Senter for framfrå utdanning og utlysinga 2022.

Lenke 

https://hkdir-no.zoom.us/j/61004278013?pwd=Zy9EWTlJQzJ0WEtncWQxdE0yUWsyZz09 

Utlysing

Du finn heile utlysinga her.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Ingen påmeldingsfrist
Tid:
Fra: 16. feb. 2022 10:00
Til: 16. feb. 2022 11:15
Spørsmål?
Send en e-post til
sfu@hkdir.no