Panoramaseminar 2022

Panoramaseminaret tar for seg muligheter og utfordringer i akademisk samarbeid med USA, Canada, Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan og Sør-Korea. Det vil være en viktig møteplass for norske fagmiljøer og institusjoner som samarbeider med disse landene innen utdanning, forskning og næringsliv i oppfølgingen av Panoramastrategien.

Overordnede tema for seminaret er studentmobilitet, arbeidsrelevans i høyere utdanning, ansvarlig internasjonalt samarbeid og FNs bærekraftsmål.

Seminaret gjennomføres 14. og 15. juni. Du kan delta fysisk i Bergen, eller følge deler av seminaret digitalt fra der du er.

Høgskulen på Vestlandet (campus Bergen) er vertskap for seminaret. Seminaret vil være i moderne omgivelser i HVLs nyeste bygg, K2.

Målgruppen for seminaret er:

  • Vitenskapelig og administrativt ansatte involvert i utdanningssamarbeid og prosjekter med land omfattet av Panoramastrategien 
  • Relevant ledelse ved norske universiteter og høgskoler

Mer informasjon om Panoramaseminaret 2022, program og påmelding på egen arrangementsside.

Icon showing a calendar
Tid:
Fra: 14. jun. 2022 11:00
Til: 15. jun. 2022 13:00
Spørsmål?
Send en e-post til
Julie.park@hkdir.no
Praktisk informasjon:

For å delta på hele seminaret eller på deler av den, må du registrere deg via vårt påmeldingssystem Trippus.

For å delta fysisk begge dager er avgiften på kr 700,-.
For å delta fysisk kun en av dagene er avgiften på kr 350,-.
Digital deltagelse er gratis.

Påmeldingsfrist: 30. mai
Avmeldingsfrist: 5. juni