Panoramaseminar 2022

Panoramaseminaret tar for seg muligheter og utfordringer i akademisk samarbeid med USA, Canada, Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan og Sør-Korea. Seminaret er en viktig møteplass for norske fagmiljøer og institusjoner som samarbeider med disse landene innen utdanning, forskning og næringsliv i oppfølgingen av Panoramastrategien.

Last ned programmet her

Overordnede tema for seminaret er studentmobilitet, arbeidsrelevans i høyere utdanning, ansvarlig internasjonalt samarbeid og FNs bærekraftsmål.

Seminaret ble gjennomført 14. og 15. juni. Under finner du program og video fra de fleste sesjonene i plenum.  Her finner du tekstversjoner og oppsummeringer av de ulike sesjonene på video. 

Program Panoramaseminaret:

Dag 1

12.00 – 14.30    PLENUM

12.00 – 12.10    Velkommen

12.10 – 12.50    Hvem skal ut? - Hvorfor og hvordan? - tekstversjon av sesjonen.

12.50 – 13.20    Ansvarlig internasjonalt samarbeid i en urolig verden - tekstversjon av sesjonen.

13.20 – 14.00    Krigen i Europa - konsekvenser for norsk kunnskapssamarbeid med Russland - tekstversjon av sesjonen.

14.00 – 14.30    The futures of higher education to 2050 - oppsummering av sesjonen

11.15 – 12.10    PLENUM
Hvordan kan akademisk samarbeid være næringsfremmende? 

15.00 – 16.00    PARALLELLER
Spor 1.1 Strukturer for praksismobilitet
Spor 1.2 Tillit og transparens i partnerskap med kinesiske institusjoner
Spor 1.3 Prosjektsamarbeid med partnere i Russland
Spor 1.4 Hvordan kan administrasjon og fag samarbeide for å sikre bærekraftige internasjonale samarbeid?
Spor 1.5 Regelverk for ut- og innreisende studenter - for studier og praksis  

Dag 2
09.00 – 10.00    PARALLELLER
Spor 3.1 Samarbeid med uteapparatet i Panorama-landene
Spor 3.2 Hvordan integrere bærekraft i utdanning?
Spor 3.3 Mobilitet i profesjonsutdanningene 
Spor 3.4 Hvorfor ikke Sør-Korea?
Spor 3.5 Virtuell utveksling og COIL som virkemiddel for internasjonalisering

Spor 4.2 Bærekraft i utdanningssamarbeid med Panorama-landene
Spor 4.3 Hvordan lykkes med både kvanitet og kvalitet i studentmobiliteten?
Spor 4.4 Fra forskningssamarbeid til utdanningssamarbeid 
Spor 4.5 What do students learn from collaboration with businesses and vice versa?

Interessert i å få tilsendt presentasjoner fra de parallelle sporene? Ta kontakt (se kontaktinfo)

Høgskulen på Vestlandet (campus Bergen) var vertskap for seminaret.

 

Målgruppen for seminaret er:

  • Vitenskapelig og administrativt ansatte involvert i utdanningssamarbeid og prosjekter med land omfattet av Panoramastrategien 
  • Relevant ledelse ved norske universiteter og høgskoler

Mer informasjon om Panoramaseminaret 2022, program og påmelding på egen arrangementsside.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 14. jun. 2022 11:00
Til: 15. jun. 2022 13:00
Spørsmål?
Send en e-post til
Julie.park@hkdir.no
Praktisk informasjon:

For å delta på hele seminaret eller på deler av den, må du registrere deg via vårt påmeldingssystem Trippus.

For å delta fysisk begge dager er avgiften på kr 700,-.
For å delta fysisk kun en av dagene er avgiften på kr 350,-.
Digital deltagelse er gratis.

Påmeldingsfrist: 30. mai
Avmeldingsfrist: 5. juni