Oppstarts- og erfaringsseminar for NOTED og Økt studentmobilitet

Velkomen til oppstarts- og erfaringsseminar for nye og igangverande prosjekt i programma Norwegian Partnership Programme for International Teacher Education (NOTED) og Økt studentmobilitet i 3-årige profesjonsutdanninger.

Føremål med seminaret er å skapa ein arena kor prosjektdeltakarane kan verte betre kjende med kverandre, dela erfaringar og få relevant informasjon fra Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse. Det vil koma innlegg frå erfarne prosjekt. Deretter fylgjer gruppearbeid og diskusjonar.

Praktisk informasjon

Bindande påmelding. Deltakaravgift kr. 0,- 
Maks to deltakarar pr. prosjekt. Prosjekt som ønskjer fleire deltakare enn to, bes ta kontakt med HK-dir. Arrangementet krev fysisk deltaking, det vil ikkje verte mogeleg å delta digitalt.

Program

TidProgram
09:00-09:30Registrering
 Velkomen
 Fagspesifikk gruppediskusjon
 Plenumssamtale mellom erfarne prosjekt
11:30-12:30Lunsj
 Workshop om spreiing
 Erfaringsdeling om bærekraftige prosjektresultat
15:00Slutt, og vel heim

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 27. sep. 2022 09:00
Til: 27. sep. 2022 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
aase.bergmann@hkdir.no