Offisiell åpning av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Velkommen til lanseringsfest for det nyopprettede direktoratet! På programmet står både taler, faglige presentasjoner og diskusjoner, musikk og sosialt samvær.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim holder åpningstalen og vil erklære direktoratet for etablert.

Følg sendingen direkte

Det fysiske arrangementet i Bergen er forbeholdt et begrenset antall gjester, men alle som vil kan følge programmet direkte på internett.

Program

Åpning og velkommen

 • Henrik Asheim (forsknings- og høyere utdanningsminister)
 • Rune Bakervik (varaordfører, Bergen kommune)
 • Sveinung Skule (direktør, HK-dir)

Fremtidens kompetansebehov

I dagens første faglige panel spør vi: Hva er framtidens kompetansebehov? Hvor godt rustet står utdanningssektoren? Og hvordan kan Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse best bidra?

Panelet blir ledet av Sveinung Skule, direktør i HK-dir, og du får også møte:

 • Henrik Asheim (forsknings- og høyere utdanningsminister)
 • Dag Rune Olsen (rektor, UiT Norges arktiske universitet)
 • Hans Christian Holte (direktør, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV))
 • Libe Rieber Mohn (direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi))
 • Julie Lødrup (førstesekretær, LO)
 • Rebekka Borsch (avdelingsdirektør for kompetanse og innovasjon, NHO)

Kvalitet i utdanning

I det andre panelet spør vi: Hvordan styrke kvalitet og relevans i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning? På hvilke måter kan digitalisering bidra til kvalitetsutvikling og innovasjon i utdanningene? Hvordan kan Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse best bidra til kvalitetsutvikling i bred forstand?

I dette panelet får du møte:

 • Sunniva Whittaker (styreleder, Universitets- og høgskolerådet (UHR))
 • Tuva Todnem Lund (leder, Norsk studentorganisasjon (NSO)) 
 • Henning Skau (leder, Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF)) 
 • Arvid Ellingsen (leder, Fagskolerådet)

Ønsker og forventninger

I tillegg har vi invitert sentrale samarbeidspartnere til å reflektere kort over følgende spørsmål: «Hva er ditt ønske eller din forventning til vårt nye direktorat? Og hva ønsker du for det framtidige samarbeidet?»

Vi får svar fra:

 • Mari Sundli Tveit (administrerende direktør, Forskningsrådet)
 • Kristin Vinje (administrerende direktør, NOKUT)
 • Ingrid Buhaug Brænden (avdelingsdirektør, Unit)
 • Hege Nilssen (direktør, Utdanningsdirektoratet)
 • Anne Borg (rektor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU))

 

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Ingen påmeldingsfrist
Tid:
Fra: 27. aug. 2021 11:15
Til: 27. aug. 2021 12:55
Spørsmål?
Send en e-post til
amal.karlsen@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Det fysiske arrangementet i Bergen starter kl. 11.00 og varer til kl. 14.00.