Norsk fagspråk og språkstrategiar i høgare utdanning og forsking

Bli med på digitalt møte med erfaringsdeling og inspirasjon til strategisk arbeid med norsk fagspråk.

Universitet og høgskular har eit tydeleg ansvar for vedlikehald og vidareutvikling av norsk fagspråk - og dei fleste universitet og høgskular har utvikla språkstrategiar. Men kva gjer utdanningsinstitusjonane for å sikre at dei språkpolitiske retningslinjene blir gjort kjent og tatt i bruk? Korleis arbeider ein med norsk fagspråk og terminologi i høgare utdanning? Kor lang er vegen frå teori til praksis, og til godt arbeid med norsk fagspråk?

Språkrådet og Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse inviterer til sektormøte for deling av erfaringar og idear til oppfølging og inspirasjon.

Arrangementet er digitalt .

 

 

Møtet er tolket for tegnspråk.

Innnleiarar:

  • Åse Wetaas, direktør i Språkrådet
  • Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
  • John Olav Glastad, avdelingsdirektør ved Pedagogisk utviklings- og læringssenter, Universitetet i Agder
  • Terje Lohndal, professor ved Institutt for språk og litteratur, NTNU
  • Ingjald Pilskog, førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet
  • Lea Svendsen, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
  • Ina Maria Finnerud, fag- og forskningspolitisk ansvarlig, NSO
  • Gunnar Yttri, rektor ved Høgskulen på Vestlandet
Icon showing a calendar
Tid:
Frå: 14. sep. 2022 10:00
Til: 14. sep. 2022 11:00
Spørsmål?
Send en e-post til:
marit.ubbe@hkdir.no