Norsk fagspråk

Bli med på møte om norsk fagspråk og oppfølging av språkstrategiar i høgare utdanning og forsking

Strategiar er ein ting, praksis ein annan. Kva gjer institusjonane for å sikre at språkpolitiske retningslinjer blir kjent og tatt i bruk? Korleis arbeider ein med norsk fagspråk og terminologi i høgare utdanning?

Språkrådet og Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse inviterer til sektormøte for deling av erfaringar og idear til oppfølging og inspirasjon.

Program og innleiarar vert annonsert.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 14. sep. 2022 10:00
Til: 14. sep. 2022 11:00
Spørsmål?
Send en e-post til
marit.ubbe@hkdir.no