Nettverkssamling om fleksibel opplæring i voksenopplæringen

HK-dir inviterer til workshop/nettverkssamling om fleksibel opplæring for private og kommunale voksenopplæringssentre.

På samlingen vil det være en kombinasjon av faglige innlegg og casearbeid i grupper. Dyktige undervisere og ledere vil dele sine erfaringer med fleksibel opplæring for voksne deltakere i grunnskole/FVO og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det vil legges opp til gruppesamtaler om caser hentet fra voksenopplæringen. Velkommen!

Webinaret gjennomføres digitalt på Zoom.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 14. jun. 2022 13:00
Til: 14. jun. 2022 14:30
Spørsmål?
Send en e-post til
eline.wigdel@hkdir.no