Lenge siden sist – hvordan har studentene det nå?

Levekårsundersøkelsen for studenter ble sist gjennomført for over ti år siden. Mye kan ha endret seg siden den gang. Nå får vi oppdaterte tall og ny kunnskap om hverdagen til studenter i alle aldre og livssituasjoner, og for første gang er også fagskolestudenter med.

På dette arrangementet i Arendalsuka legger vi frem og diskuterer resultater fra undersøkelsen. Både du som selv er student, du som er ansatt på fagskole, høyskole eller universitet og du som på andre måter jobber med eller er opptatt av studentenes levekår, er hjertelig velkommen.

Arrangementet i Arendal er gratis og åpent for alle. Det vil i tillegg bli strømmet via nettsidene til Universitetet i Agder:

Icon showing a calendar
Tid:
Fra: 18. aug. 2022 14:30
Til: 18. aug. 2022 15:30
Spørsmål?
Send en e-post til
andreas.pihl@hkdir.no
Praktisk informasjon: