Læring i nord

Nordisk konferanse: Kompetanse for det grønne skiftet i nordisk industri

Tradisjonelt har Nordens betydelige naturressurser og tilgang på energi gitt gode forutsetninger for industriell virksomhet. Med stabile økonomiske rammer og gode sosiale sikkerhetsnett har også innovasjonskraften i Norden vært sterk. Selv om arbeidslivet alltid har vært og alltid kommer til å være i endring, står vi nå overfor nye krav til samfunnsendringer som gjør at vi alle må tenke nytt.

Men hva betyr egentlig det grønne skiftet for nordisk industri? Representerer det slutten på et eventyr, eller er det bare starten på et nytt et? Og hvilke krav og kompetanser krever det?

Det moderne Norden må nå intensivere jakten på bærekraftige løsninger, og gå fra fossil energi til mer miljøvennlige alternativer.

På den digitale konferansen Læring i nord den 27.oktober fra 12.00-15.00 (CEST) undersøker vi disse spørsmålene, og ser på praksiseksempler for hvordan vi kan arbeide for å gjøre ansatte i nordisk industri beredt på en ny æra.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 27. okt. 2022 12:00
Til: 27. okt. 2022 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
anne.solsvik@hkdir.no