Kvalitetstid: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2022

Den årlige tilstandsrapporten oppsummerer tall om studenter og ansatte ved norske universiteter og høgskoler. Årets temakapittel handler om mangfold og arbeidsdeling i sektoren, med tanke på hvor like og ulike institusjonene er. 

Tilstandsrapporten viser trender over år på en rekke sentrale områder i universitets- og høgskolesektoren, blant annet gjennomføring, antall studenter og utveksling.

Vi er nå inne i det tredje akademiske året som har vært preget av smitteverntiltak, og mange av tallene i årets tilstandsrapport viser konsekvenser av en spesiell tid.  

Velkommen til det digitale arrangementet Kvalitetstid, tirsdag 10. mai klokken 09:15-10:00,  og lansering av Tilstandsrapport for høyere utdanning 2022. 

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2022 ble publisert samme dag klokken 07:00 

Program: 

  • Presentasjon av utvalgte tall fra rapporten. 
  • Panelsamtale om temakapittelet “Mangfold og arbeidsdeling” . 

Du møter: 

  • Ola Borten Moe, forsknings- og høyere utdanningsminister
  • Tuva Todnem Lund, leder for Norsk studentorganisasjon
  • Sunniva Whittaker, rektor ved Universitetet i Agder
  • Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen

Nettmøtet ledes av Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Fakta om tilstandsrapporten

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) utarbeider Tilstandsrapport for høyere utdanning på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD). 

Rapporten er en del av grunnlaget for departementets etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler, for dialogen med de private institusjonene og kan være et grunnlag for departementets budsjettarbeid og politikkutvikling.

Icon showing a calendar
Tid:
Fra: 10. mai 2022 09:15
Til: 10. mai 2022 10:00
Spørsmål?
Send en e-post til
gro.ovrebo@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Etter registrering får du en e-post med informasjon om hvordan du kobler deg til nettmøtet.

Nettmøtet vil bli tatt opp og publiseres på denne siden i etterkant. Som deltaker blir du ikke med i opptaket. Du vil heller ikke kunne se andre deltakere eller deltakerlisten.