Kvalitetstid: Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2022

Lansering av den årlege tilstandsrapporten for høgare yrkesfagleg utdanning.

Opptak av nettmøtet

Opptaket er ikke teksta, ei skriftlig oppsummering av innhaldet kjem.

Vi beklager at dei første minutta av nettmøtet manglar i opptaket!

Velkommen til nettmøtet Kvalitetstid torsdag 16. juni klokka 10.00 – 11.00. Her presenterer vi utvalde tal frå rapporten, og inviterer representantar frå fagskulesektoren til ein panelsamtale.

Du treff: 

  • Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
  • Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
  • Therese H. Røst, senior rådgjevar i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
  • Marthe Dirdal, rektor Fagskolen AOF Norge
  • Tord Hauge, leiar av Nasjonalt fagskuleråd (NHO)
  • Henning Skau, leiar av Organisasjon for norske fagskulestudentar (ONF)

Kvalitetstid vert leidd av Else Kathrine Nesmoen frå Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse.

Fakta om tilstandsrapporten

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) utarbeidar Tilstandsrapporten for høgare yrkesfagleg utdanning kvart år på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet.

Icon showing a calendar
Tid:
Frå: 16. jun. 2022 10:00
Til: 16. jun. 2022 11:00
Spørsmål?
Send en e-post til:
ane.landoy@hkdir.no