Kunstfag og deling av forskningsdata og resultater - utfordringer og muligheter

Velkommen til seminar og workshop om kunstfagene, kunstnerisk utviklingsarbeid og åpen forskning. Hvilke dilemmaer oppstår når forskningsdata og resultater skal deles og gjenbrukes? Og hvilke muligheter medfører mer åpenhet og økt deling av data for fag som eksempelvis musikk, visuell kunst, film, scenekunst og design?

Målgruppe

Alle med interesse for kunstfag, kunstnerisk utviklingsarbeid og åpen forskning. Ledelse, faglig ansatte og ansatte i forskningsadministrasjonen ved universitet og høyskoler, offentlige institusjoner og interesseorganisasjoner knyttet til skapende og utøvende fag. 

Praktisk informasjon

Del 1 er strømmet, del 2 er kun for deltakerne som er fysisk til stede.

Arrangementet er gratis og vil foregå på norsk. Påmelding kreves for fysisk deltakelse. Påmeldingsfristen er gått ut. Ta kontakt med pku@hkdir.no dersom du ønsker å delta fysisk men ikke har meldt deg på.

Strømming

Del 1 (kl. 10-12) er strømmet. Opptak av strømming vil være tilgjengelig til 22. november.

Arrangør

Arrangementet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse og Senter for digital forskerstøtte (DSC), UHR-Kunst, design og arkitektur og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Program

10.00-12.00: Del 1: Seminar som strømmes 

 • Velkommen (Linda Lien, seniorrådgiver, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) 
 • Introduksjon: Kunstfagene, kunstnerisk utviklingsarbeid og åpen forskning (Alexander Refsum Jensenius, professor, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo) 
 • Kort om NOR-CAM og Agreement on reforming Research Assessment (Ragnar Lie, seniorrådgiver, Universitets- og høgskolerådet) 
 • Presentasjon av notat fra arbeidsgruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid for UHR-KDA (Jørn Mortensen, dekan, School of Arts, Design and Media, Høyskolen Kristiania) 
 • Veiledning, støtte og oppbygging av kompetanse (Mathew Good, førstebibliotekar, Samlinger og Digitale Tjenester, Universitetet i Oslo) 
 • Kaffepause 
 • Panelsamtale med korte innlegg:
  • Ellen Røed, Professor i film og media ved Stockholms kunstnärliga högskola 
  • Ole Henrik Antonsen, styremedlem i TONO og styreleder i NOPA
  • Siri Lader Bruhn, spesialrådgiver i Forskningsrådet, avdeling Forskningsdata og -infrastruktur
  • Moderator: Alexander Refsum Jensenius
 • Oppsummering (Jørn Mortensen)

12.00-13.00: Lunsj 

13:00-15:00: Del 2: workshop

Formålet er å initiere samarbeid og komme med konkrete forslag til hvordan kunstfeltet kan jobbe videre for å løse utfordringer knyttet til åpen forskning.  

 

Logo for Universitetet i Oslo, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Universitets- og høgskolerådet
Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
1. nov. 2022
Tid:
Fra: 15. nov. 2022 10:00
Til: 15. nov. 2022 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
linda.lien@hkdir.no