Konferanse: Utdanningskvalitet og digital omstilling 2022

Denne konferansen handler om utdanningskvalitet og digital omstilling og er rettet mot undervisere, ansatte ved støttemiljø, studenter, administrativt ansatte og andre som jobber med kvalitetsarbeid og digitale tilnærminger i høyere utdanning. I tillegg vil vinneren av Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2022 offentliggjøres og deles ut.

Presentasjoner fra arrangementet

Last ned presentasjoner fra konferansedagene i PDF.

Presentasjoner onsdag 20. april

Presentasjoner torsdag 21. april

Informasjon in English below.

Vårens konferanse “Utdanningskvalitet og digital omstilling” gjennomføres heldigitalt over to halve dager i april. 

  • Onsdag 20.april, klokka 12:00-15:30, via zoom 
  • Torsdag 21.april, klokka 09:00-12:00, via zoom 

Bruk samme zoom-lenke til begge konferansedagene. Dag to av konferansen fungerer lenken fra klokken 9.00, når webinaret settes i gang.

Språk: primært norsk, men presentasjoner på engelsk kan forekomme. 

Konferansen er gratis.

Programmet under oppdateres fortløpende og det kan bli endringer i tidspunkt for presentasjoner.

  Onsdag 20. april
12.00 - 12.50Velkommen, direktør Sveinung Skule, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Annonsering av vinneren for Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning
Vinneren av Utdanningskvalitetsprisen presenterer sitt prosjekt
13.00 - 13.20

Keynote - Høyere utdanning som bærende kraft: Hvilke spørsmål bør vi stille oss etter pandemien? Førsteamanuensis Patric Wallin, NTNU

13.25 - 13.50Pedagogisk innovasjon ved bruk av digital teknologi: Virtuelle feltguider gir økt læringsutbytte i møte med virkeligheten, professor Pernille Bronken Eidesen, UiO og forskningsassistent Simen Hjelle, Universitetssenteret på Svalbard/UiT i samarbeid med UiB
13.55 - 14.20

Fleksibilisering ved bruk av digital teknologi: Digitalisering av VB 6106 universell utforming for svaksynte, førsteamanuensis Jonny Nersveen, NTNU Gjøvik.

14.25 - 14.50

Helhetlige og innovative læringsdesign ved bruk av digital teknologi: Fra student til kompetent yrkesutøver i kommunal helsetjeneste, førsteamanuensis Siri Merete Brændvik og førsteamanuensis Nina Skjæret Maroni, NTNU.

14.55 - 15.25

Collaborative Online International Learning-prosjekt – virtuell mobilitet: Comparing Health Care Systems in an Intercultural Context – Covid-19, førsteamanuensis Hanne Birgit Alfheim og høyskolelektor Christine Grave Meyer, VID

 

 Torsdag 21. april
09.00 - 09.35

Velkommen til dag to av konferansen

Keynote - Perspektiver på fremtidens høyere utdanning: Hva er verdiskapende digitalisering etter pandemien?, professor Tale Skjølsvik, OsloMet

09.40 - 10.05Ferdigheter for 21. århundre: TekLab-innovasjonspedagogikk for medieutdanninger, professor Lars Nyre, UiB
10.10 - 10.35

Ferdigheter for 21.århundre: Digital brukerkompetanse i havrelaterte utdanninger (DIVA), professor Petter Holm, UiT

10.40 - 11.00NIFU-rapport (2022:1) - Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning, Lene Korseberg, NIFU
11.05 - 11.25Digital tilstand 2021 – Støttemiljøers arbeid med digitalisering og utdanningskvalitet ved universiteter og høyskoler, Silje Refsnes og Alina Oboza, HK-dir
11.30 - 11.55Prosjekt som er utviklet i samarbeid med et støttemiljø: Nettop UiS – et støttemiljø med fokus på pedagogiske metoder og utvikling av digitale læremidler og nettbasert utdanning, Atle Løkken og Mari Linn Atterås Larsen, UiS

Information in English

This conference is about education quality and digital transformation in Higher Education and will be held in a digital format over two half days in April 2022: 

  • Wednesday 20 April, at 12:00-15:30, via zoom 
  • Thursday 21 April, at 09:00-12:00, via zoom 

Language: primarily Norwegian, presentations in English may occur. 

The conference will consist of the announcement of the winner of the “Education Quality Award”, a short award ceremony, presentations, and key notes. 

We welcome teachers, staff at support centers, students, administrative staff, and others involved with quality work and digital approaches in higher education. 

The conference is free of charge.

The program above will be updated continuously and there may be changes to the time of presentations.

Icon showing a calendar
Tid:
Fra: 20. apr. 2022 12:00
Til: 21. apr. 2022 12:00
Spørsmål?
Send en e-post til
marit.sorvoll@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Etter registrering vil du få en epost med påmeldingsbekreftelse, zoomlenker til de ulike sporene i  arrangementet og informasjon om hvordan du kobler deg til.