Informasjonsmøte om tilbud til tysklærere

Vil du lære mer om hvordan du søker om Tysklandstipend og språkassistenter? Bli med på vårt informasjonsmøte og lær mer!  

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse invitererer til et digitalt inforamsjonsmøte Tysklandstipend og språkassistenter.

Tysklandstipend er en god mulighet for å ta med seg tyskklassen din til Tyskland eller for å ta et oppfriskningskurs i tysk i Tyskland. 

Å ha en språkassistent fra Tyskland i klassen et år, kan gi gode resultater for undervisningen og gi inspirasjon til nye måter å lære bort språket. 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 19. jan. 2022 15:30
Til: 19. jan. 2022 16:15
Spørsmål?
Send en e-post til
ida.ohlund@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Vi vil følge opp med et søkerwebinarer for de som planlegger å sende inn en søknad i vår.