Høringsseminar: Referansearkitektur for deling av data i høyere utdanning og forskning - forvaltning av informasjon

Informasjon er fundamentet for læring og forskning. Sektoren jobber med en felles modell for hvordan den skal skape og forvalte informasjon av høy kvalitet som kan deles.

Høringen av Referansearkitekturen for deling av data i høyere utdanning og forskning pågår nå med utvidet frist 31.10.2022.

Personell innen utdanning, forskning og administrasjon som jobber med informasjon fra egne og andre fagområder vil i seminaret få en kort innføring i modellen som er under utarbeidelse i høyere utdanning og forskning. Samtidig er høringsseminaret en arena der høringsinstanser kan stille avklarende spørsmål, få tilbakemeldinger som kan være til hjelp i utarbeidelse av høringssvar og fremme synspunkter som kan bidra i det videre arbeidet med referansearkitekturen. 

Program:

  • Kort presentasjon  
  • Spørsmål og diskusjon 
Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 26. sep. 2022 09:00
Til: 26. sep. 2022 11:00
Spørsmål?
Send en e-post til
heidi.bergh-hoff@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Møtet gjennomføres på zoom og vil bli tatt opp, men opptaket er kun for intern bruk og vil bli slettet når referat foreligger. Møtedeltagelse forutsetter derfor at man godtar opptaket.