Høringsseminar: Referansearkitektur for deling av data i høyere utdanning og forskning - digital samhandling på felles plattform

Det sies at data er virksomhetens gull – og det magiske er at data blir enda mer verdt når de deles med andre. Sektoren jobber med en felles modell for hvordan man best skal tilgjengeliggjøre data for bruk i egen og andres organisasjoner. 

Høringen av Referansearkitekturen for deling av data i høyere utdanning og forskning pågår nå med utvidet frist 31.10.2022.

Sektoren utarbeider en modell for deling av data. Modellen tar utgangspunkt i spesifikasjoner fra Digitaliseringsdirektoratet og videreutvikler disse for vår sektor. Tekniske prosjektledere, IT-arkitekter, tjenesteansvarlig og databrukere hos høringsinstanser vil i seminaret få en kort innføring i modellen som er under utarbeidelse i høyere utdanning og forskning. Samtidig er høringsseminaret en arena der høringsinstanser kan stille avklarende spørsmål, få tilbakemeldinger som kan være til hjelp i utarbeidelse av høringssvar og fremme synspunkter som kan bidra i det videre arbeidet med referansearkitekturen.

Program:

  • Kort presentasjon  
  • Spørsmål og diskusjon 
Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 30. sep. 2022 09:00
Til: 30. sep. 2022 11:00
Spørsmål?
Send en e-post til
heidi.bergh-hoff@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Møtet gjennomføres på zoom og vil bli tatt opp, men opptaket er kun for intern bruk og vil bli slettet når referat foreligger. Møtedeltagelse forutsetter derfor at man godtar opptaket.