Fagsamling for karriereveiledning 2022

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse arrangerer fagsamling for ansatte ved de fylkesvise karrieresentrene.

Fagsamlingen omhandler to sentrale temaer - veiledning og arbeidsmarked. Den første dagen skal deltakere fokusere på egen praksis, mens dag to blir mer rettet mot arbeidsmarked og samarbeidspartnere.  

Andre temaer som blir adressert er FNs bærekraftsmålene, samarbeid for å oppnå målene samt anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

Programmet omfatter både eksempler fra praksis, faglig grunnlag og teori. 

Hvem er fagsamlingen for

Fagsamlingen er for ansatte og ledere ved de fylkesvise karrieresentrene. Fagsamlingen skal være en møteplass for faglig påfyll og erfaringsutveksling.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 25. okt. 2022 11:30
Til: 26. okt. 2022 13:00
Spørsmål?
Send en e-post til
arrangementer@hkdir.no