Erasmus+ søkerseminar/kontaktseminar - Akkreditering

I Erasmus+ 2021-2027 kan institusjonene søke om akkreditering. Er institusjonen din akkreditert vil du få finansiering for mobilitetene dine hver gang du sender en søknad. Ved å levere en strategisk søknad sparer du mye tid når du skal søke om midler.

4.-7. september 2022 kan du delta på et internasjonalt søkerseminar som vil hjelpe deg når du skal søke om akkreditering for din institusjon ved neste søknadsfrist (medio oktober 2022). Sammen med deltakere fra hele Europa vil du etter endt seminar sitte igjen med en påbegynt søknad. Samlingen har særlig fokus på den delen av søknaden som heter "Objectives", samt din rolle som koordinator av en akkreditering. Det blir også lagt til rette for at deltakere kan starte Erasmus+-samarbeid.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er medarrangør, og vi ønsker gjerne at du skal være med!

Deltakeren som skal være med er den som skal koordinere søknaden/prosjektet på sikt. Målgruppen er barnehager, skoler, skoleeiere, og voksenopplæringsinstitusjoner som ønsker å satse langsiktig på mobilitet i Erasmus+. Søkerseminaret er også for dem som ikke fikk godkjent sin søknad ved forrige søknadsfrist.

Deltakere som blir valgt ut forplikter seg til å delta på hele arrangementet. Merk at det er 3 dager på Malta den ene uken (4. september kl. 19:00 til 7. september kl. 13:30) og en digital dag 2 uker senere (tentativt 27. september kl. 09:00 - kl. 14:00). Mellom de to samlingene vil du få hjemmeoppgaver.

Seminaret finner sted på Malta, og vil ha deltakere fra rundt 15 forskjellige europeiske land. Arrangementet holdes på engelsk, men du kan skrive din akkrediteringssøknad på norsk.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 15 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. HK-dir deltar også på seminaret. Deltakere som HK-dir velger, får dekket kostnader til reise, tre netter på hotell og kursavgift.

Meld din interesse her innen 21. juli 2022 kl 12:00
 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 4. sep. 2022 19:00
Til: 7. sep. 2022 13:30
Sted:
Malta
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.