Erasmus+ kontaktseminar i Tsjekkia – Kritisk medieforståelse i skolen

Kritisk medieforståelse er nøkkelen til å kunne forstå og bruke mediene på en aktiv og bevisst måte. Hvordan kan du bidra til at elever utvikler en kritisk medieforståelse? På kontaktseminaret i Tsjekkia vil du få høre hvordan dette praktiseres i andre land. Du får også mulighet til å dele egne erfaringer. 
 

I oktober 2022 kan du delta på seminaret "Media literacy as a key skill for modern life". Nasjonalkontoret for Erasmus+ i Tsjekkia arrangerer et kontaktseminar som legger til rette for erfaringsutveksling og gir mulighet til samarbeid på tvers av landegrenser om temaet . 

Seminaret retter seg mot de som jobber med barn i alder 11 til 16 år og som er erfarne innen Erasmus+. De som har mindre erfaring med Erasmus+ kan også få plass dersom de viser stor interesse for temaet.

Arrangement er på engelsk og finner sted i Praha. 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 4 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. HK-dir deltar ikke i besøket. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret.

Fyll ut interesseskjemaet, og gi oss en kort begrunnelse på hvorfor du ønsker å delta.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 2. okt. 2022 19:00
Til: 6. okt. 2022 09:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.