EPALE frokostseminar om flerspråklighet

EPALE Norge inviterer til frokostwebinar om flerspråklighet i grunnopplæringen for voksne. Tre spesialister kommer for å presentere kunnskap, erfaringer og ressurser, og for å samtale med andre fra sektoren.

Velkommen til frokostwebinar fredag 10. februar 2023 klokken 09.00 til 10.00. 

Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) er Europakommisjonens plattform for alle som jobber med voksnes læring. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er nasjonal koordinator for EPALE.

I voksenopplæringen har flere aktører utviklet metoder for å bruke flerspråklighet som en ressurs, slik at innvandrere både får bedre progresjon i språkinnlæringen og bedre læring, men også ser hvordan medbrakt kunnskap kan være til nytte ved å finne seg til rette i det nye landet.

På frokostwebinaret blir flerspråklighet belyst fra et teoretisk og erfaringsbasert ståsted, og du vil bli kjent med NAFOs ressurser som kan fungere som en støtte i egen undervisningspraksis. 

Program: Fredag 10. februar 09.00 – 10.00:

Kl. 09.00 - 09.40

  • Velkommen til frokostwebinar, ved EPALE Norge 
  • Flerspråklighet som en ressurs i språk- og fagopplæring av voksne, ved førsteamanuensis Ingrid Rodrick Beiler.
  • Praksiserfaring med flerspråklighet som ressurs i grunnopplæring for voksne, ved Nina Allum, assisterende rektor ved Porsgrunn voksenopplæringssenter.
  • Om språkassistenter og ressurser for flerspråklighet i undervisningen Sigridur Vilhjalmsdottir, seniorrådgiver ved NAFO.  

Kl. 09.40 - 10.00

  • Samtale, spørsmål og svar mellom innledere og publikum
  • Har du spørsmål eller kommentarer til innlederne og de andre fremmøtte, har vi satt av tid til en god samtale om flerspråklighet. Her velger du selv om du vil delta i samtalen eller ikke. 

 Les mer om arrangementet her.

Icon showing a calendar
Tid:
Fra: 10. feb. 2023 09:00
Til: 10. feb. 2023 10:00
Spørsmål?
Send en e-post til
ingrid.radtke@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Vi bruker Zoom som webinarplattform.

Webinaret blir tatt opp og gjort tilgjengelig i ettertid