Digitale kompetansepluss-samlinger

Digitale samlinger tilknyttet utlysningen av tilskudd gjennom Kompetansepluss 2023.

Samlingene er for alle som vil lære mer om Kompetansepluss og er interessert i å søke om penger til å gjennomføre kurs i grunnleggende ferdigheter for voksne.

Du kan være med på en eller begge samlingene. Tidspunkt for begge er kl. 12.00–15.00.

Tirsdag 1. november

Tirsdag blir det søkerseminar hvor HK-dir informerer generelt om ordningen.

Programpunkter
  • Innledning om kompetansepluss
  • Gjennmogang av utlysning og kriterier 2023
  • Søkerportalen (fra ca. kl. 14.20 – valgfri deltakelse)

Det blir innledninger, gruppediskusjoner og mulighet for spørsmål og diskusjon i plenum.

Onsdag 9. november

Onsdag blir det tilbyderseminar med fokus på videre utvikling og forbedring av ordningen. Samlingen vil være en møteplass for faglig påfyll og erfaringsutveksling for opplæringstilbydere innenfor Kompetansepluss. Vi tar gjerne imot innspill til tema som ønskes belyst og diskutert.

Programpunkter/tema
  • Informasjon om tilsynsførsel
  • Kompetansepluss «post covid»
  • Fordeler/ulemper med digital opplæring
  • Endrede rammer for opplæring i Kompetansepluss


 

Icon showing a calendar
Tid:
Fra: 1. nov. 2022 12:00
Til: 9. nov. 2022 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
karoline.tandberg@hkdir.no