Digital kompetanse og livslang læring for bærekraftig omstilling i Norden (DigiNorden)

Hvordan skal utdanningssektoren jobbe for at samfunnet har den digitale kompetansen som trengs for det grønne skiftet? Vi inviterer utdanningssektoren og partene i arbeidslivet i Norden til å diskutere utfordringer og løsninger.

Delta fysisk i Tromsø, eller digitalt fra der du er

Konferansen vil tilrettelegge for full digital deltakelse. En egen konferansier vil guide deltakerne på den virtuelle konferansen gjennom programmet, og tilrettelegge for nettverking og digital aktivitet.

Den fysiske konferansen finner sted i Tromsø 20. og 21. september.  

Du finner mer informasjon om konferansen og programmet her.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 20. sep. 2022 12:30
Til: 21. sep. 2022 16:30
Spørsmål?
Send en e-post til
katrine.utgard@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Dato og tid med tidssoner:

20. og 21. september 2022

  • 12.30 -16.30 CET (Norge, Sverige, Danmark)
  • Island, Færøyene og Grønland øst kl. 11.30-15.30 (GMT)
  • Grønland, Nuuk kl 08.30 - 12.30 (WGT)
  • Finland kl. 13.30 - 17.30 (EET